Hoppa till innehåll

Arviointi: Suomen luontopaneelin työ päätöksenteon tueksi kiitettävää

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 28.11.2023 13.22
Tiedote

Suomen luontopaneelin toiminnasta on teetetty ensimmäinen ulkopuolinen arviointi. Arvion mukaan paneeli on vastannut tavoitteeseen koostaa luonnon monimuotoisuutta koskevaa tietoa päätöksenteon tueksi.

Ensimmäisen toimikauden arvion mukaan Suomen luontopaneeli on tuottanut merkittävän määrän raportteja, lausuntoja ja mietintöjä ajankohtaisista aiheista sekä tehnyt kiitettävästi päätöksentekoa tukevaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Luontopaneelin työn vaikuttavuuden parantamiseksi arviointiraportissa suositellaan, että paneeli pyrkisi lisäämään oikea-aikaista vuoropuhelua koko valtioneuvoston ja sen päätöksentekijöiden ja virkahenkilöiden kanssa.

Luontopaneeli on riippumaton, monitieteellinen asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on koostaa luonnon monimuotoisuutta koskevaa tieteellistä tietoa ja edistää tieteen ja politiikan vuoropuhelua luontopolitiikan suunnittelun tukena. Luontopaneelin ensimmäisen kauden lopulla toteutetun arvioinnin tavoitteena oli selvittää, miten paneeli on toteuttanut tehtäviään vuosina 2020–2023 sekä millaisia vaikutuksia paneelin toiminnalla on ollut. Lisäksi selvityksessä annettiin ehdotus siitä, kuinka paneelin toimintatapoja ja kokoonpanoa voitaisiin kehittää vaikuttavuuden lisäämiseksi. Arvioinnin toteuttivat ympäristöministeriön toimeksiannosta ajatushautomo Demos Helsinki ja Kari & Pantsar Co.

Vaikuttavuutta kehitettävä riippumattomuudesta ja tiedelähtöisyydestä tinkimättä

Riippumattomuus ja tiedelähtöisyys ovat luontopaneelin keskeisimpiä toimintaperiaatteita. Arvioinnin mukaan luontopaneelin on jatkossakin tärkeää pitää kiinni mandaatistaan tarjota riippumatonta tietoa ja työkaluja päätöksenteon tueksi. Arvioinnissa huomautetaan, että erityisesti lausuntovaihe on usein myöhäinen vaihe viedä politiikkaprosessissa relevanttia tutkimustietoa päätöksentekoon. Näin ollen luontopaneelin olisi hyvä jatkossa kehittää sen mandaatille sopivia osallistavan tiedevälittämisen keinoja, joilla se olisi vahvemmin mukana päätöksenteon alkuvaiheessa.

Yhteistyötä eri tieteenalojen välillä

Kaudella 2020–2023 Luontopaneelissa on ollut laaja edustus eri tieteenaloilta ja tieteellinen taso on varmistettu osana valintaprosessia. Arvioinnin mukaan paneelin asiantuntemus luonnon monimuotoisuuspolitiikan kannalta keskeisiltä aloilta on ollut kattavaa. Arvioinnissa nousi esiin tarve vahvistaa jatkossa yhteiskuntatieteiden ja taloustieteiden osaamista. Luontopaneelin ihmistieteellistä ja etenkin taloustieteellistä näkökulmaa ja painotusta haluttiin vahvistaa jo kauden 2020–2023 aikana ja tämän vuoksi keväällä 2023 Luontopaneelin valittiin mukaan kolme uutta jäsentä, jotka edustavat yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa luonnon monimuotoisuuteen.

Vuonna 2023 luontopaneelissa oli 17 jäsentä. Paneelin puheenjohtaja on Jyväskylän yliopiston professori Janne Kotiaho. Panelistit toimivat tehtävässään oman työnsä ohella. Paneelin työtä on tukenut tiedesihteeristö.

Lisätietoja

Suvi Borgström
erityisasiantuntija
p. 0295250342
suvi.borgströ[email protected]