Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Den nationella säkerheten ska uppmärksammas mer i utländska fastighetsaffärer

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2022 13.02 | Publicerad på svenska 23.6.2022 kl. 13.10
Pressmeddelande

I fortsättningen bör fastighetsköp av aktörer utanför EU- och EES-området i Finland granskas allt noggrannare också med tanke på den nationella säkerheten.

Detta föreslås av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp, som lämnade sitt betänkande om detta till försvarsminister Antti Kaikkonen den 23 juni 2022. I betänkandet föreslås preciseringar i lagen om tillståndsplikt för fastighetsförvärv, lagen om statens förköpsrätt inom vissa områden och förköpslagen.

Den nationella säkerheten kan äventyras till exempel i en situation där fastigheten förvärvas av en statlig aktör på en för landets försvar, gränssäkerhet eller försörjningsberedskap ofarlig plats, men där omfattande olaglig underrättelseinhämtning eller sabotageverksamhet riktad mot Finland dock kan bedrivas.

Försvarsministeriet föreslås få rätt att utreda finansieringen av fastighetsförvärvet och dess ursprung. Försvarsministeriet ska kunna fatta ett negativt beslut i ärendet, om den fastighet som ska förvärvas inte lämpar sig för det ändamål som angetts i ansökan.

Statens förköpsrätt ska ändras så att det objekt som ska förvärvas inte får vara beläget på mindre än 1 000 meters avstånd från ett av försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets objekt. Tidsfristen på tre månader från det att utnyttjandet av statens förköpsrätt upphört ska förlängas till fyra månader. Samtidigt föreslås det att staten ska ha företräde framför kommunen i situationer med förköpsrätt.

Arbetsgruppens betänkande finns på https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=1085d614-c259-4f56-8b1a-74a5debd7918

Vid försvarsministeriet ges ytterligare information av Joona Lapinlampi, regeringssekreterare, tfn 0295 140 033 och Sara Kajander, direktör för fastighets- och miljöenheten, tfn 0295 140 080.

 
Tillbaka till toppen