Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Esa Pulkkinen blir kanslichef vid försvarsministeriet

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 28.10.2021 13.17 | Publicerad på svenska 28.10.2021 kl. 13.20
Pressmeddelande

Vid sitt allmänna sammanträde den 28 oktober 2021 utnämnde statsrådet Esa Pulkkinen till tjänsten som kanslichef för försvarsministeriet för tiden 1.1.2022-31.7.2025.

Överdirektör Esa Ilmari Pulkkinen (f. 1957) har varit avdelningschef för försvarsministeriets försvarspolitiska avdelning sedan 2020. Han hade samma befattning åren 2010-2016. Åren 2016-2020 var Pulkkinen chef för Europeiska unionens militära stab i Bryssel. Tidigare i sin karriär har han tjänstgjort bland annat vid försvarsmakten som biträdande avdelningschef vid huvudstaben och som kommendör för jägarbrigaden, samt som avdelningschef och nationell expert vid EU:s militära stab. Till utbildningen är Pulkkinen generalstabsofficer.
Kanslichefen är ministeriets högsta tjänsteman och har till uppgift att bistå ministern i att leda, utveckla och övervaka verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde. Kanslichefen leder och samordnar ministeriets strategiska planering, har ansvar för att den interna kontrollen fungerar och stöder ministern i planeringen, genomförandet och övervakningen av omfattande frågor samt leder resultatstyrningen av förvaltningsområdet.
Vid försvarsministeriet ges ytterligare information av Hannu Antikainen, förvaltningsdirektör, tfn 0295 140 500.


 
Tillbaka till toppen