Hoppa till innehåll

Finland är ordförande i Nordiska ministerrådet

Utrikesministeriet
Utgivningsdatum 7.1.2021 15.34 | Publicerad på svenska 13.1.2021 kl. 13.10
Nyhet

Finland tog över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet den 1 januari 2021 och sköter uppdraget till årets slut. Huvuduppgift för Finlands ordförandeskap är att främja den vision som de nordiska statsministrarna enades: Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. För att förverkliga visionen prioriteras tre strategiområden: ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden.

Minister för nordiskt samarbete Thomas Blomqvist

Det är utrikesministeriet som samordnar Finlands deltagande i det nordiska samarbetet

Under 2021 kommer Finland tillsammans med sekretariatet för Nordiska ministerrådet att ordna flera ministermöten och ett stort antal tjänstemannamöten. Finlands ordförandeskap sammanfaller med Nordiska ministerrådets 50-årsjubileum.

Nordiska ministerrådet består egentligen av tolv olika ministerråd, olika konstellationer för olika förvaltningsområden. Därför berör arbetet i ministerrådet och ordförandeskapet flera ministerier. Thomas Blomqvist är Finlands minister för nordiskt samarbete. Vid utrikesministeriet finns ett sekretariat för nordiskt samarbete som samordnar Finlands deltagande i det nordiska samarbetet.

Ministerrådets årliga budget är cirka 130 miljoner euro och Finlands andel är en sjättedel av det. Läs mer om det nordiska samarbetet på webbplatsen för Nordiska ministerrådets sekretariat.

Twitter: @Norden2021

Läs Finlands ordförandeskapsprogram (norden.org):