Hoppa till innehåll

Finland ordnar besök på militärbaser i Lappland inom ramen för Wiendokumentet

Utrikesministeriet
Utgivningsdatum 5.2.2020 15.47
Pressmeddelande

Finlands ordnar ett internationellt besök vid Lapplands Flygflottilj och Jägarbrigad den 11–15 maj 2020. Alla 56 deltagande stater i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) bjuds in.

Besöket på militärbaserna ordnas inom ramen för Wiendokumentet om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder. Besökets syfte är att främja öppenhet och transparens genom att länderna får besöka finska militärbaser och får information om den finländska värnpliktstjänsten. Under besöket presenteras, i enlighet med skyldigheterna i Wiendokumentet, Finlands viktigaste nya vapensystem. Det föregående besöket vid finländska militärbaser ordnades 2015, då OSSE-länderna besökte Karelens flygflottilj och Karelska brigaden.

Slutdokumentet för Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa undertecknades i Helsingfors 1975. OSSE:s avtal och praktiska förfaranden kring vapenkontroll grundar sig på de principer och åtaganden som fastställdes 1975.

Ytterligare information: Elina Dakash, ansvarig tjänsteman, enheten för säkerhetspolitik och krishantering, tfn 029 535 0401

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected].