Hoppa till innehåll

Finland sänder bistånd i form av vapenmateriel till Ukraina

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 28.2.2022 18.30 | Publicerad på svenska 5.7.2022 kl. 10.12
Pressmeddelande

Republikens president har i dag på framställning av statsrådet beslutat att Finland bistår Ukraina materiellt med 2500 stycken stormgevär, 150000 stycken patroner för stormgevär, 1500 stycken pansarskott och 70000 stycken förpackningar stridsproviant.

Ukraina har efter Rysslands militära angrepp bett Europeiska unionens och Natos medlemsländer om materialhjälp. Flera EU-medlemsländer har uppgett att de kommer att bistå Ukraina med materialhjälp i form av olika vapen och ammunition. Läget i Ukraina är mycket svårt efter Rysslands angrepp och det finns ett brådskande behov av också försvarsmateriel.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade läget i Ukraina vid sitt gemensamma möte den 24 februari 2022 och den 27 februari 2022 och ett eventuellt materiellt bistånd till Ukraina.

I går den 27 februari beslutade republikens president att bistå Ukraina med internationell hjälp i form av skottsäkra västar, komposithjälmar och enheter för prehospital akutsjukvård. Statsrådet beslutade också att ge Estland tillstånd att vidareöverlämna kanoner som överlåtits till Estland till Ukraina. Pressmeddelande 27.2.2022.

Dessutom beslutade EU:s utrikesministrar i går den 27 februari att EU stöder Ukraina genom Europeiska fredsfaciliteten.

Ytterligare information: Sami Nurmi, direktör för enheten för nationellt försvar, tfn +358 295 140 330, försvarsministeriet.