Hoppa till innehåll

Kirsi Kaulanens verk Välittäjä tilldelades första pris i tävlingen om ett minnesmärke över president Mauno Koivisto

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 1.9.2021 10.27 | Publicerad på svenska 2.9.2021 kl. 10.06
Pressmeddelande

Konstnären Kirsi Kaulanens verk Välittäjä (Förmedlaren) tilldelades första pris i tävlingen om formgivningen av ett minnesmärke över president Mauno Koivisto. Den konstnärliga nivån i tävlingen var hög, och det kom in sammanlagt 110 godkända tävlingsbidrag. I tävlingen delades ut tre priser och tre hederspriser.

Tävlingsbidragen representerar olika konstriktningar, stilar och sätt för konstnärligt uttryck. Juryn ville inte värdera dessa sinsemellan, och beslutade därför att belöna tävlingsbidrag av mycket olika slag.

Förstaprissumman är 20 000 euro. Juryn beskriver vinnarbidraget Välittäjä på följande sätt:

”Det föreslagna minnesmärket är placerat på båda sidorna av den gång som löper genom Lilla parlamentets park. Dess material, polerat rostfritt stål, speglar den förbipasserande och omgivningen som en del av verket. Verket placerar åskådaren mellan två tankevärldar. Därmed återspeglar det Finlands geografiska ställning mellan öst och väst och president Mauno Koivistos roll som en skapare av samarbete.

Välittäjä (Förmedlaren) ger en ny, lättare skepnad åt traditionella presidentminnesmärken. Det rumsliga och interaktiva verket ger uttryck för dagens samtidskonst och är ett intressant tillskott till fältet för offentlig konst och till stadsbilden. Verket är unikt också internationellt sett.”

Juryn bestod av kommittén för minnesmärket över president Mauno Koivisto och två konstnärsmedlemmar utsedda av Konstnärsgillet i Finland. Ordförande för kommittén för minnesmärket är tidigare statsministern Paavo Lipponen.

Avsikten är att minnesmärket över president Koivisto ska utformas utifrån det tävlingsbidrag som tilldelats första pris. Målet är att minnesmärket ska vara färdigt och monterat på sin plats i Lilla parlamentets park i Helsingfors den 25 november 2023, då det har förflutit 100 år sedan president Koivisto föddes.
 

Andra pris till tävlingsbidraget Hitaalla tiellä

Tävlingens andra pris (15 000 euro) gick till Matti Vesanens verk Hitaalla tiellä (På väg i sakta mak).

”Verket tar parkrummet i besittning med fyra olika element: en staty som föreställer den promenerande presidenten Mauno Koivisto, en bronsport, en granitgång och en rund fontän. Kombinationen av traditionell skulpturkonst och mer begreppsmässig installationskonst fungerar bra i Lilla parlamentets park”, konstaterar juryn.

Tredje pris (10 000 euro) gick till Pauno Pohjolainens verk Sillanrakentaja (Brobyggare).

”Verket tolkar president Mauno Koivistos livsverk som brobyggare mellan öst och väst, mellan olika samhällsklasser och mellan arbetsgivare och arbetstagare. Konstnären har velat lyfta fram den byggare och idkare av hobbyarbete som han värdesätter i president Mauno Koivisto”, konstaterar juryn.

Hederspriser (3 333 euro) tilldelades följande tävlingsbidrag: Markus Kähres Fundeerauksia (Funderingar), Nestori Syrjäläs Sanat (Ord) och Anssi Pulkkinens Satamajätkä fundeeraamassa (Hamnkille som funderar).

Miniatyrmodeller och bilder på de sex prisbelönta verken finns utställda i Helsingfors centrumbibliotek Ode den 1–15 september. Alla tävlingsbidrag visas också upp i en virtuell utställning på webben.

Republiken Finlands alla avlidna tidigare presidenter har fått ett officiellt minnesmärke. Minnesmärkena finns i Helsingfors och de har donerats till Helsingfors stad. Tävlingen om formgivningen av ett minnesmärke över president Koivisto är en fortsättning på denna tradition.

Ytterligare information: Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, produktionschef, tfn 0295 160 220, tiina-kaisa.laakso-liukkonen(a)gov.fi, och Aapo Riihimäki, kommunikationsexpert (intervjuförfrågningar), tfn 050 471 3020, aapo.riihimaki(a)gov.fi, statsrådets kansli

Korrigering 1.9.2021 kl. 14.30: Republiken Finlands alla avlidna tidigare presidenter har fått ett officiellt minnesmärke, inte alla tidigare presidenter, så som det tidigare stod i pressmeddelandet.