Hoppa till innehåll

Klockan ställs om till sommartid söndagen den 26 mars

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2023 15.00 | Publicerad på svenska 29.3.2023 kl. 9.56
Pressmeddelande

Vi går över till sommartid natten mellan lördag och söndag kommande veckoslut. Klockan ställs fram en timme söndagen den 26 mars klockan 3.00 på efternatten.

Finland har iakttagit sommartid och normaltid fortlöpande sedan 1981. Kockan ställs alltid om den sista söndagen i mars respektive oktober. Enhetlig praxis med sommartid och vintertid tillämpas i hela Europeiska unionen. Klockan ställs om samma dag och på samma klockslag i alla EU-länder.

Att omställningen görs vid samma tidpunkt är viktigt till exempel för den internationella tåg- och flygtrafiken. Efternatten till söndag har valts som tidpunkt eftersom det då är minst trafik och omställningen orsakar minst olägenhet.

Slopandet av tidsomställningen skjuts fram

Europeiska kommissionen lade 2018 fram ett förslag om att EU-länderna skulle avstå från att ställa om klockan två gånger per år. Kommissionens ursprungliga tidsplan har emellertid inte hållit.

Europaparlamentet röstade våren 2019 för att EU ska frångå tidsomställningen och föreslog att klockan skulle ställas om för sista gången 2021. Förslaget väntar dock fortfarande på behandling i Europeiska unionens råd. Rådet och parlamentet ska fatta ett gemensamt beslut i frågan. Alla medlemsländer har ännu inte formulerat sin ståndpunkt i frågan, vilket är en förutsättning för att den ska kunna behandlas i rådet, så tillsvidare har behandlingen av ärendet stannat upp.

Ytterligare information:

Maria Rautavirta, enhetsdirektör, tfn 040718 5975, [email protected]

Statsrådets projektportal: Att avskaffa omställningen av klockan /sommartid, vintertid (LVM070:00/2018)