Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Matpenning till beväringar betalas också i början av 2022

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2021 12.07 | Publicerad på svenska 29.12.2021 kl. 12.10
Pressmeddelande

Försvarsministeriet beslutade den 28 december 2021 att fortsätta utbetalningen av matpenning till beväringarna för den tid då bespisning inte kan ordnas för dem. Anslaget utbetalas från ingången av januari till utgången av april 2022.

På grund av coronaepidemin har truppförbanden delat in sina beväringar i tre grupper som turvis är i garnisonen och lediga. Matpenningen har betalats till beväringarna utöver dagpenningen under lediga perioder, då de inte har möjlighet till bespisning på garnisonen. Under veckosluten gäller normal veckoslutspermission, varvid matpenning inte betalas.

Matpenningen uppgår till 13,50 euro per dag och beväringarnas försörjning tryggas genom den. Man började betala ut en sådan inom försvarsmakten den 13 mars 2020 på grund av coronaepidemin.
Arrangemanget med matpenning medför utgifter på 1 miljon euro för försvarsmakten varje månad.

Vid försvarsministeriet ges ytterligare information av Jenni Herrala, lagstiftningsråd, tfn 0295 140 601 och Minnamaria Nurminen, regeringsråd, tfn 0295 140 602.

 
Tillbaka till toppen