Hoppa till innehåll

Ministeriernas kanslichefer besöker östra Finland

arbets- och näringsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 7.5.2024 8.06
Pressmeddelande

Ministeriernas kanslichefer besöker östra Finland den 13 och 14 maj. Under resan träffar kanslicheferna ett stort antal företrädare för regionen, till exempel ledningen för regionens landskap och städer, och företrädare för näringslivet, högskolor och Gränsbevakningsväsendet.

Syftet med resan är att uppdatera lägesbilden av situationen i östra Finland och diskutera regionens möjligheter och utmaningar och gränsfrågor. Kanslicheferna har möten i Villmanstrand, Joensuu och en del i Kuopio. Under ditresan ska de dessutom träffa företrädare för Päijänne-Tavastland och Kymmenedalen för att diskutera regionernas utsikter särskilt med tanke på forskning, kompetens och företag.

Kanslichefernas resa har samband med regeringens program för östra Finland, som syftar till att främja ett fullt utnyttjande av möjligheterna i regionen särskilt när det gäller ekonomisk tillväxt, regional livskraft, påskyndande av investeringar, kompetensutveckling och tillgång på arbetskraft.

Programmet för östra Finland är en viktig strategisk fråga inte bara på regionnivå, utan också på EU-nivå. Att stärka regionens livskraft är nämligen centralt med tanke på frågor som gäller EU:s yttre gräns mot Ryssland. I programmet betonas i synnerhet det interaktiva samarbetet mellan näringslivet, städerna, regionerna, högskolorna, forskningsinstituten och staten.

Ytterligare information: Risto Artjoki, statssekreterare, tfn 09 160 220 06, och Päivi Paasikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 547 6279, statsrådets kansli

Kommuner, städer och statens regionförvaltning