Hoppa till innehåll

Omfattande ordlistor över välfärdsområdena på svenska och engelska

Utgivningsdatum 28.12.2022 17.10 | Publicerad på svenska 28.12.2022 kl. 19.23

Översättnings- och språksektorn vid statsrådets kansli har uppdaterat ordlistan över begrepp med anknytning till reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet som publicerades på finska och svenska i mars 2022.

I ordlistan erbjuds nu även motsvarigheter på engelska för centrala begrepp som anknyter till välfärdsområdenas verksamhet och till social- och hälsovårdsreformen.


Tanken är att ordlistan ska bidra till att samordna den terminologi som används i välfärdsområdena och inom social- och hälsovårdssektorn.


I oktober 2021 publicerades social- och hälsovårdsministeriets ordlista Centrala begrepp i social- och hälsovårdsreformen. Ordlistan innehåller termer på finska, svenska, engelska och ryska. Översättnings- och språksektorn vid statsrådets kansli ansvarade för ordlistans språkversioner.