Hoppa till innehåll

Regionala frågor och handelsfrämjande på agendan under minister Tavios besök i Etiopien och Kenya

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2024 12.19 | Publicerad på svenska 7.6.2024 kl. 12.23
Pressmeddelande

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio besöker Etiopien och Kenya den 10-14 juni.

Syftet med resan är att träffa ländernas politiska ledning, främja handel och investeringar och ta del av resultaten från Finlands långvariga utvecklingssamarbete. På dagordningen står också Afrikas horns regionala frågor, däribland områdets allvarliga humanitära läge.  

I Etiopien diskuteras utvecklingssamarbetets resultat

Minister Tavio kommer att träffa utrikesminister Taye Atske Selassie och företrädare för ledningen för de etiopiska undervisnings-, vatten- och jordbruksministerierna. Samtalsämnena rör bland annat relationerna mellan Finland och Etiopien, Finlands utvecklingssamarbete i Etiopien och de handelsekonomiska relationerna.

”Relationerna mellan Finland och Etiopien baserar sig på ett långvarigt utvecklingssamarbete. De vattenposter som Etiopien byggt med hjälp av Finlands stöd ger cirka 5,4 miljoner människor möjlighet att få rent dricksvatten. Inom utbildningssektorn har Finlands stöd gått till att förbättra undervisningens kvalitet och utbilda lärare. I synnerhet har Finlands stöd gett barn med funktionsnedsättning möjlighet att gå i skola. Det är på denna grund vi går vidare för att  främja också det politiska och handelsekonomiska samarbetet”, säger minister Tavio.

Minister Tavio kommer också att träffa Afrikanska unionens högsta ledning och representanter för finländska och lokala civilsamhällesorganisationer och företag. 

I Kenya är målet är att öka handelssamarbetet

I Kenya träffar minister Tavio landets premiär- och utrikesminister Musalia Mudavadi och företrädare för ledningen för hälso-, miljö- och vattenministerierna. På agendan står bland annat ländernas bilaterala relationer, samarbete och ömsesidiga kommersiella intressen.

”Vi har goda bilaterala relationer med Kenya och vi samarbetar inom flera sektorer. Finland har understött Kenya bland annat med ansträngningarna att nå fred och stabilitet, förbättra kvinnors och ungas ställning och påskynda en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt. I framtiden satsar vi särskilt på att stärka den politiska dialogen och öka det kommersiella samarbetet”, säger minister Tavio.

Under besöket kommer minister Tavio att delta i lanseringen av TradeMark Africa-organisationens nya finansieringsavtal. Organisationen får stöd av Finland. TradeMark Afrika har målet att öka den afrikanska handeln genom att undanröja handelshinder, utveckla de afrikanska företagens konkurrenskraft och skapa en grund för ekonomisk tillväxt. Ministern besöker också utvecklingsfinansiären Finnfunds investeringsobjekt.

”Kenya är östra Afrikas ekonomiska centrum och en port också till andra afrikanska länders marknader. Landet har utbildad arbetskraft och en växande medelklass. Kenya erbjuder möjligheter för finländska företag och investerare”, säger ministern.

Minister Tavio bekantar sig också med de utvecklingssamarbetsprojekt som Finland finansierar bilateralt. Genom det bilaterala utvecklingssamarbetet har Finland bidragit till kvinnors möjligheter att delta i det samhälleliga beslutsfattandet och fredsprocesser samt minskat könsrelaterat våld. Ytterligare har Finland understött de ungas tekniska och yrkesinriktade utbildning och möjligheterna att få anständiga arbetsplatser som ger en tillräcklig utkomst.

På Kenyabesöket åtföljs minister Tavio av en företagsdelegation. 

Mer information

  • Tuomas Tähti, utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 350 199
  • Janna Rantanen, utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 351 054
  • Maria Kurikkala, ansvarig tjänsteman, Etiopien, enheten för Afrikas horn och östra Afrika, tfn 0295 350 337
  • Maria Halava-Napoles, chef för Kenyateamet, enheten för Afrikas horn och östra Afrika, tfn 0295 350 859
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected].