Hoppa till innehåll

Statsrådet ska uppmärksamma Ålands hundraåriga självstyrelse med en tioårig professur

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 9.5.2022 12.01 | Publicerad på svenska 9.5.2022 kl. 12.19
Pressmeddelande

Statsrådet har för avsikt att föreslå ett anslag på 1,3 miljoner euro för en gåva med anledning av hundraårsjubileet av Ålands självstyrelse. Staten ska hedra jubileumsåret med en donationsprofessur vid utbildningsprogrammet i juridik vid Åbo Akademi 2023–2032.

Ålands självstyrelsesystem är ett exempel på en lyckad självstyrelselösning och en del av den finländska demokratin. Målet för den tioåriga professuren är att stärka forskningen i självstyrelse och autonomi och att på ett övergripande sätt öka förståelsen för självstyrelsens betydelse och effekter.

Målet är också att stärka universitetsforskningen och den vetenskapliga forskningen i fråga om självstyrelse och autonomi. I Finland finns det för närvarande ett rätt litet antal forskare eller professorer inom offentlig rätt eller samhällsvetenskaper som har forskat i Ålands självstyrelse eller mer allmänt i självstyrelsefrågan. Avsikten är också att den nya professuren ska komplettera den forskning och undervisning som gäller rättsstatsprincipen.

Anslaget ingår i regeringens andra tilläggsbudgetproposition för 2022, som ska överlämnas till riksdagen den 25 maj 2022.

Ålands hundraåriga självstyrelse uppmärksammas på många olika sätt. Jubileumsåret kulminerar på lagtingets hundraårsdag den 9 juni 2022 med en fest där staten officiellt ska överräcka sin gåva till landskapet.

Ytterligare information: Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, ledande sakkunnig, tfn  0295 160 220, statsrådets kansli