Hoppa till innehåll

Tävling om formgivning av president Martti Ahtisaaris gravvård har utlysts

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 2.2.2024 9.00
Pressmeddelande

Kommittén för en gravvård över president Martti Ahtisaari bjuder in finländska och i Finland permanent bosatta professionella konstnärer att delta i en tävling om formgivning av president Ahtisaaris gravvård.

Syftet med tävlingen är att ta fram förslag till en gravvård som uppförs på president Ahtisaaris grav på Sandudds begravningsplats i Helsingfors. Avsikten är att gravvården ska utformas utifrån det vinnande bidraget i tävlingen.

Gravvården ska vara lämplig för sitt ändamål. Dess storlek och dimensioner ska vara anpassade efter omgivningen. Gravvården ska vara permanent och tidlös. Det ska vara möjligt att gå fram till den och att lägga ner ett blomsterarrangemang eller en krans vid eller mot den. Gravvården ska tåla slitaget av tid, väder och årstidsväxlingar.

Statsrådets kansli ingår med konstnären ett separat avtal om det verk som valts för uppförande.

Tävlingen genomförs anonymt

Tävlingsbidrag tas emot mellan den 12 februari och den 15 april 2024. Resultaten offentliggörs den 13 maj 2024. För tävlingspriserna har det reserverats sammanlagt 24 000 euro.

Priserna är inte skattefria. Det har inte varit möjligt att ansöka om skattefrihet för tävlingen hos Centret för konstfrämjande, eftersom ansökan om skattefrihet för tävlingar som arrangeras 2024 borde ha lämnats in senast den 31 augusti 2023. President Ahtisaari avled den 16 oktober 2023.

Tävlingen avgörs av en jury, som består av nio medlemmar i den gravvårdskommitté som tillsatts av statsrådets kansli och två medlemmar som utsetts av Konstnärsgillet i Finland.

Tävlingsbidraget får inte innehålla konstnärens namn eller någon annan anteckning som gör det möjligt att dra slutsatser om konstnärens identitet.

Tävlingsfunktionär är tävlingsombudet Viivi Kuosa från Konstnärsgillet i Finland. Frågor om tävlingsbidragen kan riktas till henne per e-post till den 18 februari 2024. Svaren på alla frågor publiceras senare på statsrådets webbplats.

Ahtisaari var republiken Finlands tionde president

Martti Oiva Kalevi Ahtisaari (23.6.1937–16.10.2023) var republiken Finlands tionde president åren 1994–2000. President Ahtisaari begravdes på Sandudds begravningsplats i Helsingfors den 10 november 2023.

Finlands alla avlidna tidigare presidenter, förutom Pehr Evind Svinhufvud och Kyösti Kallio, är begravda på Sandudds begravningsplats. En gravvård har uppförts på alla avlidna presidenters gravar. Tävlingen om formgivning av president Ahtisaaris gravvård är en fortsättning på denna tradition.

Statsrådets kansli arrangerade senast 2018 en tävling om formgivning av en tidigare presidents gravvård. Bildkonstnären, fotografen Perttu Saksa vann denna tävling om formgivning av en gravvård över president Mauno Koivisto med sitt verk Kartta (Kartan).

Avsikten är att president Ahtisaaris gravvård ska avtäckas på Marttis namnsdag den 10 november 2024, ett år efter presidentens begravning.

Ytterligare information: Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, ledande sakkunnig, tfn 0295 160 220, och Aapo Riihimäki, specialsakkunnig i kommunikation, tfn 050 471 3020, statsrådets kansli (om tävlingen i allmänheten), samt Viivi Kuosa, tävlingsombud, [email protected], Konstnärsgillet i Finland (frågor om tävlingsbidragen fram till 18.2.2024)