Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterar Kina, Ukraina, europeiska interventionsinitiativet, försvarsmaktens huvudkrigsövning och försvarsredogörelsen

Statsrådets kommunikationsavdelning 22.8.2019 12.12 | Publicerad på svenska 22.8.2019 kl. 15.09
Pressmeddelande 414

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott sammanträdde torsdagen den 22 augusti och diskuterade Finlands och EU:s relationer till Kina. Under mötet granskades också det oroväckande läget i Hongkong.

Presidenten och utskottet diskuterade läget i Ukraina. De tog bland annat upp konflikten i östra Ukraina, landets reformer och Finlands bilaterala relationer till Ukraina. Finland framhåller Ukrainas självbestämmanderätt och territoriella integritet. Republikens president Sauli Niinistö avlägger ett officiellt besök i Ukraina den 12–13 september 2019.

Presidenten och ministerutskottet fick ta del av en lägesbild över genomförandet av det europeiska interventionsinitiativet (EI2) och diskuterade undertecknandet av initiativets samförståndsavtal. Finland har deltagit i initiativets verksamhet sedan den 7 november 2018.

Presidenten och utskottet fick också en lägesrapport om försvarsmaktens krigsövning Arctic Lock, som ordnas 2021.

Under mötet diskuterades beredningen av en försvarspolitisk redogörelse i enlighet med regeringsprogrammet.

Ytterligare information: Mikko Kinnunen, avdelningschef, tfn 0295 351 820, Piritta Asunmaa, avdelningschef (Kina), tfn 0295 351 247, Maimo Henriksson, avdelningschef (Ukraina), utrikesministeriet; Janne Kuusela, överdirektör (EI2, huvudkrigsövningen, försvarsredogörelsen), tfn 0295 140 300, försvarsministeriet