Statsrådets beslut

Vid statsrådets allmänna sammanträde beslutar statsrådet om stora och principiellt viktiga ärenden, såsom regeringens propositioner och statsrådets meddelanden, redogörelser och skrivelser till riksdagen. Vid sammanträdet kan statsrådet dessutom lägga fram förslag till avgörande för presidentföredragningar, utfärda förordningar och fatta beslut om utnämningar.

Ärenden av särskild ekonomisk eller annan betydelse behandlas i finansutskottet innan statsrådet fattar beslut om dem.

Med föredragning för republikens president avses presidentens beslutsfattande i statsrådet. Presidenten stadfäster bland annat de lagar som riksdagen har antagit.

Statsrådets allmänna sammanträden hålls i regel torsdagar efter finansutskottets sammanträde, som börjar klockan 13. Föredragningar för republikens president hålls i regel fredagar klockan 11 ungefär varannan vecka. Föredragningslistorna publiceras före klockan 15.30 dagen före sammanträdet. Besluten och eventuella pressmeddelanden publiceras efteråt.

Valtioneuvoston istuntosali.

Nyhetsbrev om statsrådets beslut

Statsrådets nyhetsbrev med information om beslut utkommer på finska varje torsdag.

Nyhetsberv på finska