Ekonomiska rådets sammansättning och sekretariat

Förutom statsministern har ekonomiska rådet 11-21 medlemmar utsedda av statsrådet, av vilka en del också är medlemmar av statsrådet.

Ekonomiska rådets medlemmar, förutom statsrådets medlemmar, tillsätts för regeringsperioden. Statsrådets medlemmars mandattid är högst den tid som de är medlemmar av statsrådet. 

Ordförande

statsminister Petteri Orpo

Vice ordförande

finansminister Riikka Purra

Medlemmar

Jarkko Eloranta, ordförande, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
jord- och skogsbruksminister Sari Essayah
minister för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen
undervisningsminister Anna-Maja Henriksson
Jyri Häkämies, verkställande direktör, Finlands näringsliv EK
kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen
Markku Jalonen, verkställande direktör, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Minna Karhunen, verkställande direktör, Finlands Kommunförbund rf
Maria Löfgren, ordförande, Akava ry
Juha Marttila, ordförande, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
miljö- och klimatminister Kai Mykkänen
Marja Nykänen, vice direktionsordförande, Finlands Bank
Antti Palola, ordförande, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
Mikael Pentikäinen, verkställande direktör, Företagarna i Finland rf
kommunikationsminister Lulu Ranne
Juho Romakkaniemi, verkställande direktör, Centralhandelskammaren
näringsminister Wille Rydman
arbetsminister Arto Satonen
utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio

Permanenta sakkunniga

statssekreterare Risto Artjoki
statssekreteraren som kanslichef Juha Majanen

Ekonomiska rådets sekretariat

Ekonomiska rådets sekretariat bistår i genomförandet av ekonomiska rådets verksamhetsidé. Sekretariatet bereder ekonomiska rådets möten, organiserar och delvis genomför undersökningar och utredningar som utarbetas för ekonomiska rådet. Det håller kontakt med myndigheter, institutioner och organisationer som utför ekonomiskt forsknings- och utredningsarbete samt med andra länders ekonomiska råd och sociala råd, följer den ekonomiska politiken samt utför andra uppgifter på uppdrag av ekonomiska rådets ordförande.

Ekonomiska rådets sekretariat finns vid statsrådets kansli.

Kontaktinformation

Pekka Sinko, Ekonomiska rådets generalsekreterare 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, ­­Enheten för planering av samhällspolitiken Telefon:0295160189   E-postadress:


Iiris Koskela-Näsänen, forskningssekreterare 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, ­­Enheten för planering av samhällspolitiken Telefon:0295160183   E-postadress: