Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah

Kristdemokraterna

jord- och skogsbruksministeriet

Till jord- och skogsbruksministerns verksamhetsområde hör jord- och skogsbruk inklusive livsmedelspolitik, livsmedelssäkerhet och djurens välbefinnande, landsbygdspolitik, yrkesfiske samt fritidsfiske och viltfrågor. Ministern ansvarar dessutom för geodatafrågor, såsom lantmäteri.

Personporträtt

Sari Essayah föddes den 21 februari 1967 i Haukivuori i Södra Savolax och växte upp i Lapinlahti i Norra Savolax.

Hon tog studentexamen vid Lapinlahden lukio 1986 och utexaminerades 1995 från Vasa universitet som ekonomie magister med redovisning som huvudämne.

Barndomens friidrottshobby ledde till en karriär som gångare, vilket kulminerade i VM-guld 1993. Tre år senare, efter idrottskarriärens slut, anslöt sig Essayah till Kristdemokraterna och blev invald i kommunfullmäktige i Lapinlahti. Hon hade ställt upp i kommunalvalet redan efter gymnasiet och varit verksam i ungdoms- och nykterhetsnämnden.

Essayah blev invald i riksdagen från Egentliga Finland år 2003, efter att hon flyttat dit med sin familj. Hon var ordförande för Kristdemokratiska riksdagsgruppen fram till 2007. Under sina år i riksdagen har Essayah varit medlem i bland annat stora utskottet och ekonomiutskottet.
Åren 2007–2009 var hon Kristdemokraternas partisekreterare. 

Vid Europaparlamentsvalet 2009 blev Essayah invald i Europaparlamentet, där hon arbetade i utskottet för sysselsättning och sociala frågor och i utskottet för ekonomi och valutafrågor.

Essayah blev invald i riksdagen på nytt våren 2015. Samma år valdes hon också till ordförande för Kristdemokraterna.
Utöver de politiska uppgifterna har Essayah bland annat arbetat som redovisningschef och revisor. Hon har också deltagit i idrottsorganisationernas arbete, bland annat som medlem i Internationella olympiska kommittén sedan 2016.
Essayahs familj består av maken, diakoniarbetaren Roope Knapp, och två vuxna döttrar.

Personalia

Riksdagsledamot
Kristdemokraterna
Födelsedatum och födelseort: 21.2.1967 Haukivuori
Hemort: Lapinlahti

Jord- och skogsbruksminister 20.6.2023 -

Meritförteckning och arbete i riksdagen

Tilläggsuppgifter

Bilder på ministern

Twitter
Instagram
essayah.fi

kd.fi

Ministerierna ansvarar inte för de personliga webbplatsernas innehåll och underhåll.

Kontaktinformation