Social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso

Sannfinländarna

  

Social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso behandlar övriga ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde än de som minister för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen och arbetsminister Arto Satonen behandlar. Juuso behandlar alltså alla ärenden som hör till avdelningen för styrning av social- och hälsovården, avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga samt avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården (med undantag för utkomststöd). Kaisa Juuso behandlar också ärenden som gäller ministeriets fristående enheter.

Personporträtt

Kaisa Juuso är född den 23 september 1960 i Nedertorneå. Hon har varit riksdagsledamot sedan 2019.

Före sin politiska karriär arbetade Juuso vid Försäkringskassan i Sverige som expert på internationell sjukvård och dessförinnan som sjukskötare på olika orter. Åren 1989–1997 arbetade hon vid Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas och åren 1997–2004 vid Lokalförsäkring. 

Juuso blev utexaminerad psykiatrisk sjukskötare från Lapplands yrkeshögskola 2010. Hon avlade också filosofie kandidatexamen i beteendevetenskap vid Stockholms universitet 1986 och försäkringsexamen 1994.

Juuso har innehaft förtroendeuppdrag som stadsfullmäktigeledamot i Torneå sedan 2013 och som ledamot av stadsstyrelsen i Torneå sedan 2017. Hon var också Sannfinländarnas kretssekreterare i Lappland 2015. Hon var medlem i Sannfinländarnas partistyrelse 2018.

På grund av sin arbets- och studieerfarenhet har Juuso utmärkta kunskaper i svenska.

Personalia

Riksdagsledamot
Sannfinländarna
Födelsedatum och födelseort: 23.9.1960 Alatornio
Hemort: Torneå

Social- och hälsovårdsminister 20.6.2023 -

Meritförteckning och arbete i riksdagen

Tilläggsuppgifter

Bilder på ministern

X
Instagram
kaisajuuso.fi

perussuomalaiset.fi

Ministerierna ansvarar inte för de personliga webbplatsernas innehåll och underhåll.

Kontaktinformation