Regeringar och ministrar sedan 1917

Du kan bläddra i uppgifterna enligt regeringens namn, mandatperiod, antalet regeringsdagar, statsministerns parti eller typ av regering (majoritets-, minoritets- eller tjänstemannaregering). Ministrarna kan ordnas enligt namn, parti eller sammanräknade ministerdagar. Uppgifterna omfattar Finlands regeringar under självständighetstiden.

Rinne

6.6.2019 - 10.12.2019

 • Statsminister

  • : 6.6.2019 - 10.12.2019
   Finlands Socialdemokratiska Parti
 • Statsministerns ställföreträdare

 • Europaminister

 • Utrikesminister

 • Utrikeshandels- och utvecklingsminister

 • Justitieminister

 • Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

 • Inrikesminister

 • Försvarsminister

 • Finansminister

 • Undervisningsminister

 • Kommun- och ägarstyrningsminister

 • Forsknings- och kulturminister

 • Jord- och skogsbruksminister

 • Kommunikationsminister

  • : 6.6.2019 - 10.12.2019
   Finlands Socialdemokratiska Parti
 • Näringsminister

 • Arbetsminister

 • Social- och hälsovårdsminister

 • Familje- och omsorgsminister

 • Miljö- och klimatminister

Uppgifter

Regeringsdagar 188

Regeringen 75


Partifördelning på utnämningsdagen

 • Finlands Socialdemokratiska Parti 7
 • Centern i Finland 5
 • Gröna förbundet 3
 • Svenska folkpartiet 2
 • Vänsterförbundet 2

Tidigare regeringen

Sipilä 29.5.2015 - 6.6.2019

Alla regeringar