Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras även pressmeddelanden med referat av alla offentliga beslut och ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten.

Beslut på finska

Körkortsreformen till riksdagen

19.10.2017 13.52
KM
Körkortsreformen till riksdagen

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen. Syftet med propositionen är att förtydliga och lätta upp regleringen av körkortsutbildningen samt att främja användningen av nya alternativa undervisnings- och inlärningsmetoder. De ändringar som föreslås gäller andra körkort än körkort för lastbil och buss. Regeringen överlämnade lagförslaget den 19 oktober 2017. Reformen är ett led i regeringens spetsprojekt för avveckling av normer.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (på finska)

Studiestödet får försörjarförhöjning

12.10.2017 13.43
UKM
Studiestödet får försörjarförhöjning

Regeringen föreslår att man inför en försörjarförhöjning i studiepenningen. Försörjarförhöjningen förbättrar de ekonomiska förutsättningarna för en studerande att kombinera studier och barn. En försörjarförhöjning på 75 euro till studiestödet föreslås, varvid studiepenningens belopp stiger hos en studerande med vårdnad om barn från 250,28 euro till 325,28 euro per månad fr.o.m. den 1 januari 2018.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (på finska)