Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras även pressmeddelanden med referat av alla offentliga beslut och ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten.

Beslut på finska

Den nya vägtrafiklagen tar sikte på en tryggare framtid

23.11.2017 13.45
KM
Den nya vägtrafiklagen tar sikte på en tryggare framtid

Regeringen lämnade riksdagen den 23 november 2017 en proposition med förslag till ny vägtrafiklag. Avsikten med den nya lagen är att öka smidigheten och säkerheten i trafiken, att skapa förutsättningar för digitalisade transporter och säker automatisering och att samtidigt avveckla regleringen. I propositionen har alla de bestämmelser som gäller vägtrafiken samlats till en konsekvent helhet. Antalet enskilda författningar har blivit färre, författningarna har förenklats och myndigheternas förfaranden har moderniserats.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (på finska)