Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras även pressmeddelanden med referat av alla offentliga beslut och ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten.

Beslut på finska

Livsmedelspolitiska redogörelsen till riksdagen – fokus på uppskattning och export av mat

9.2.2017 13.45
JSM
Livsmedelspolitiska redogörelsen till riksdagen – fokus på uppskattning och export av mat

Regeringen godkände den 9 februari den livsmedelspolitiska redogörelsen som utarbetats av jord- och skogsbruksministeriet. Redogörelsen innehåller de livsmedelspolitiska fokusområdena och målen fram till år 2030. Livsmedelspolitikens främsta mål är enligt redogörelsen att öka uppskattningen av mat i vårt land och stärka Finlandsbilden med hjälp av högkvalitativ mat och matturism.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde 9.2.2017 (på finska)