Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras även pressmeddelanden med referat av alla offentliga beslut och ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten.

Beslut på finska

Föredragning för republikens president 10.7.2017 Annika Saarikko utnämndes till familje- och omsorgsminister i Sipiläs regering

10.7.2017 15.21
SRK
Annika Saarikko utnämndes till familje- och omsorgsminister i Sipiläs regering

Republikens president utnämnde måndagen den 10 juli Annika Saarikko till familje- och omsorgsminister. Samtidigt befriade republikens president Juha Rehula från uppdraget som minister.
Beslut från föredragningen för republikens president (på finska)                 


Republikens president har stadfäst lagändringarna som gäller Försvarsmaktens möjlighet att delta i lämnande och mottagande av internationellt bistånd

28.6.2017 13.07
Republikens president har stadfäst lagändringarna som gäller Försvarsmaktens möjlighet att delta i lämnande och mottagande av internationellt bistånd

Republikens president har den 28 juni 2017 stadfäst lagarna om ändring av lagen om försvarsmakten, territorialövervakningslagen och värnpliktslagen. Lagarna träder i kraft den 1 juli 2017. I lagstiftningshelheten som stadfästs på samma gång hör även en ny lag om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd samt vissa ändringar i den lagstiftning inom inrikesministeriets förvaltningsområde som gäller internationell verksamhet. Målet för den nya lagstiftningen är framför allt att genomföra EU:s solidaritetsklausul och klausulen om skyldighet att ge ömsesidigt bistånd samt säkerställa att Finland har en lämplig beredskap att fatta beslut om lämnande och mottagande av hjälp.
Beslut från föredragningen för republikens president (på finska)