Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Europeiska rådet laddade upp inför förhandlingar om klimatet och om förbindelserna med Storbritannien

Statsrådets kommunikationsavdelning
16.10.2020 16.57 | Publicerad på svenska 16.10.2020 kl. 17.53
Pressmeddelande 658/2020

Europeiska rådet sammanträdde i Bryssel den 15–16 oktober och konstaterade att unionens klimatmål måste skärpas. EU-ländernas ledare uttryckte också sin oro för förhandlingarna om de framtida förbindelserna mellan EU och Storbritannien samt framhöll behovet att stärka partnerskapet mellan EU och Afrika.

Statsminister Sanna Marin blev tvungen att lämna mötet mitt under den andra mötesdagen efter att hon fick höra att hon eventuellt blivit exponerad för coronaviruset. På begäran av statsminister Marin representerade Sveriges statsminister Stefan Löfven Finland under resten av mötet.

Europeiska rådet ansåg att framstegen med de frågor som är viktiga för unionen inte har varit tillräckliga i förhandlingarna med Storbritannien. EU:s mål är dock fortfarande att förhandla fram ett avtal om ett så nära partnerskap som möjligt med Storbritannien. För att ett avtal ska bli möjligt uppmanar EU Storbritannien att närma sina ståndpunkter. Med hänsyn till det förslag till lag om den inre marknaden som den brittiska regeringen lagt fram påminde Europeiska rådet att det avtal om utträde som EU och Storbritannien tidigare ingått måste genomföras fullt ut och i rätt tid. EU-ländernas ledare uppmanade EU-länderna, organen och intressegrupperna att förbereda sig även på det alternativ att inget avtal om de framtida förbindelserna nås. Övergångsperioden löper ut den 31 december 2020 och det framtida partnerskapet inleds den 1 januari 2021.
 
Europeiska rådet konstaterade att unionen måste höja sin målnivå för att kunna nå målet om klimatneutralitet till 2050 i enlighet med Parisavtalet. Europeiska rådet diskuterade kommissionens meddelande med förslag till skärpning av utsläppsminskningsmålet för 2030 till minst 55 procent. Finland är ett av elva länder som före Europeiska rådets möte utfärdade ett gemensamt uttalande som stöder kommissionens förslag. För närvarande har EU förbundit sig att minska sina utsläpp med minst 40 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivå. Europeiska rådet återkommer till frågan vid sitt möte i december, där avsikten är att komma överens om ett nytt utsläppsmål och lägga fram EU:s uppdaterade nationella mål med anknytning till FN:s klimatkonvention.

EU-ländernas ledare gjorde också en bedömning av den aktuella epidemiologiska situationen med tanke på coronapandemin. De konstaterade att samarbetet på EU-nivå har tagit framsteg när det gäller samordningen av inskränkningar i den fria rörligheten och utvecklandet av vacciner.

Under den andra mötesdagen diskuterade Europeiska rådet yttre förbindelser. EU-ländernas ledare konstaterade att det är mycket viktigt att utifrån gemensamma intressen stärka de strategiska förbindelserna med Afrika och partnerskapet med Afrikanska unionen. Finland betonar att partnerskapet ska vara jämlikt och att det ligger också i Europas intresse att stödja en grön och digital omställning i Afrika. Europeiska rådet fäste dessutom uppmärksamhet vid värdegrunden för samarbetet.

Vad gäller Turkiet bekräftade Europeiska rådet sitt tidigare uttalade stöd till Grekland och Cypern och fördömde Turkiets agerande i östra Medelhavet.

Europeiska rådet fördömde också våldet mot fredliga demonstranter i Belarus och visade solidaritet med Litauen och Polen till följd av de motåtgärder som Belarus vidtagit mot dem.

Dessutom uppmanade Europeiska rådet Ryssland att fortsätta förhandlingarna med Australien och Nederländerna i fråga om nedskjutningen av passagerarflygplanet MH17 i Ukrainas luftrum 2014.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen