Hoppa till innehåll

Regeringen enades om ökad finansiering till Världshälsoorganisationen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 15.4.2020 15.22 | Publicerad på svenska 15.4.2020 kl. 16.47
Pressmeddelande 249/2020

Regeringen kom i dag den 15 april överens om att finansieringen till Världshälsoorganisationen (WHO) ska återställas till 2015 års nivå, det vill säga 5,5 miljoner euro.

WHO leder den globala beredskapen och responsen på coronaviruspandemin. Finland är vice ordförande för WHO:s styrelse och stöder ett starkt WHO.

I fjol var Finlands medlemsavgift till WHO 1,9 miljoner euro och programstödet 0,75 miljoner euro. Dessutom betalade Finland 0,9 miljoner euro i avgifter av samma karaktär som medlemsavgifter till organ som lyder under WHO. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för Finlands medlemsavgifter.

Även utrikesministeriet har i år beviljat WHO 1 miljon euro för finansiering av organisationens beredskaps- och responsplan med anledning av Covid-19.

Globala problem är lättast att lösa tillsammans. Finland arbetar konsekvent för en allt effektivare och starkare multilateral ordning. Det är också ett viktigt mål i regeringsprogrammet.

Ytterligare information: Lauri Voionmaa, specialmedarbetare i internationella ärenden, statsrådets kansli, tfn 0295 160 306, och Päivi Sillanaukee, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 356