Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Regeringen stöder Finnair – statsborgen på 600 miljoner euro planeras

Statsrådets kommunikationsavdelning
20.3.2020 9.00
Pressmeddelande 157

Vid sitt möte den 19 mars 2020 fastställde statsrådets finanspolitiska ministerutskott att staten kan bevilja statsborgen till ett belopp av högst 600 miljoner euro för finansieringsbehov hos Finnair Abp. Borgensarrangemanget kräver riksdagens samtycke.

Situationen till följd av coronaviruset är helt exceptionell och därför fungerar företagens finansieringskanaler inte normalt. Finnair förbereder sig på eventuellt framtida behov av återlåning av arbetspensioner för att säkerställa tilläggsfinansiering, om ingen annan finansiering finns att tillgå under de närmaste månaderna. Då förutsätts alltid borgen, som i normala fall är en bankgaranti. Nu när bankgarantier inte finns att tillgå har Finnair ansökt om statsborgen.

”Staten äger 55,8 procent av aktierna i Finnair. Staten är en ansvarsfull ägare, och nu är situationen mycket svår både nationellt och internationellt. Därför måste staten stödja Finnair. De rutter som bolaget upprätthåller är mycket viktiga med tanke på Finlands försörjningsberedskap och gods- och passagerartrafiken. Bolagets inverkan på vår nationalekonomi är betydande. Vi vill säkerställa att Finnairs verksamhet inte avbryts trots att bolaget drabbas av den plötsliga förändringen i marknadsläget till följd av coronaviruset”, konstaterar minister Tytti Tuppurainen, som ansvarar för statens ägarstyrning.

Även de starkaste flygbolagen har det svårt för närvarande och har bett sin stat om hjälp. Förändringen i marknadsläget är så kraftig att till och med ett solvent bolag som Finnair kan behöva hjälp om svårigheterna blir långvariga.

Ytterligare information: Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen, kontaktbegäran via specialmedarbetare Tino Aalto, [email protected], tfn 050 436 9188, och finansrådet Minna Pajumaa, statsrådets kansli, [email protected], tfn 0295 160 147

Tillbaka till toppen