Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Barnkonventionen 30 år
Barn tar över statsrådet och deltar i beslutsfattandet den 20 november

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 15.11.2019 8.56
Pressmeddelande 596

Hundra barn från olika delar av Finland tar över statsrådet på barnkonventionens dag den 20 november. Barnen deltar i workshoppar som ministerierna ordnar i Statsrådsborgen. Resultaten av workshopparna presenteras för ministrarna vid barnens egen session.

”Jag önskar barnen och ungdomarna varmt välkomna till Statsrådsborgen. Barn och ungdomar är viktiga samhällsmedlemmar och de har rätt att bli hörda i frågor som gäller dem. Jag ser fram emot diskussionen med barnen och ungdomarna”, säger statsminister Antti Rinne.

Evenemanget Valtioneuvoston valtaus, där barnen tar över statsrådet, ordnas för att uppmärksamma 30-årsjubileet av FN:s konvention om barnets rättigheter. Vid evenemanget får barn och ungdomar i åldern 5–17 år delta i workshoppar tillsammans med femton ministrar, justitiekanslern, riksdagens justitieombudsman och statsrådets tjänstemän. Teman för dagens sex workshoppar är klimatfrågor, ett gott liv, lärande, trygghet i sociala medier, ekonomi och beslutsfattande samt glädjeämnen och stoltheter i Finland.

Syftet med workshopparna är att bereda ståndpunkter för den deklaration om barnens vilja som utarbetas vid barnens egen session och överlämnas till statsrådet. Sessionen direktsänds kl. 12.45–13.45.

Evenemanget Valtioneuvoston valtaus arrangeras av det nationella kommunikationsnätverket för barnets rättigheter i samarbete med Centralförbundet för Barnskydd, Självständighetsjubileets barnstiftelse (Itla) och statsrådet.

FN:s konvention om barnets rättigheter trädde i kraft i Finland 1991. Konventionen är den människorättskonvention som ratificerats av flest länder i världen.

Följ evenemanget:

Facebook (live kl. 12.45–13.45):
Flickr
Instagram
Twitter 

 #lapsenoikeudet, #valtioneuvostonvaltaus ja #LOS30
valtioneuvosto.fi och vnk.fi 
lapsenoikeudet.fi

Ytterligare information: Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, produktionschef, tfn 0295 160 220,Päivi Paasikoski, statsrådets biträdande kommunikationsdirektör, tfn 040 547 6279 och Tiina Varhee, kommunikationsassistent, statsrådets kansli, tfn 050 470 4353

Aino-Kaisa Pekonen Anna-Maja Henriksson Antti Rinne Hanna Kosonen Jari Leppä Katri Kulmuni Krista Kiuru Krista Mikkonen Li Andersson Maria Ohisalo Mika Lintilä Sanna Marin Thomas Blomqvist Tytti Tuppurainen regeringen
 
Tillbaka till toppen