Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Regeringen gav riktlinjer om temporära restriktioner för förplägnadsrörelser

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 29.9.2020 20.12 | Publicerad på svenska 30.9.2020 kl. 11.55
Pressmeddelande 611/2020

Regeringen gav den 29 september på grund av coronaepidemin riktlinjer om temporära restriktioner för förplägnadsrörelsernas öppettider och utskänkningstider. I morgon den 30 september utfärdar statsrådet vid ett extra sammanträde en förordning om dessa restriktioner.

Förplägnadsrörelserna får enligt förordningen hålla öppet från kl. 4 och ska stängas senast kl. 1. Alkohol får serveras tidigast kl. 9 och serveringen ska upphöra senast kl. 24.

Förordningen träder i kraft den 1 oktober och avses gälla till och med den 31 oktober. 

Förplägnadsrörelserna får en övergångsperiod på en vecka för de nya restriktionerna och måste börja följa förordningen i detta avseende från och med den 8 oktober. 

Antalet kundplatser begränsas inte, utan det nuvarande normala antalet personer får vistas i lokalerna, alltså det antal som utskänkningstillståndet eller byggnadsplanen tillåter. 

Alltjämt ska varje kund ha en egen sittplats och förplägnadsrörelsen ska se till att hygienpraxisen är god. Möblerna såväl inomhus som utomhus, liksom även kundbetjäningen, ska ordnas så att kunderna inte utsätts för spridning av coronavirus. Alltjämt ska förplägnadsrörelserna också se till att det inte uppstår onödig trängsel i lokalerna och att avståndet mellan klienterna och olika sällskap är tillräckligt stort. Kunderna får fortsättningsvis själva gå efter mat och dryck till exempel från betjäningsdisken. 

Under oktobermånad följer statsrådet epidemiincidensen för coronaviruset i de olika regionerna. I regioner som är i accelerationsfasen kan det snabbt föreskrivas ytterligare restriktioner för förplägnadsverksamheten. En sådan övergång fastställs i ett utlåtande av sakkunnigmyndigheten Institutet för hälsa och välfärd. I utlåtandet beaktas den uppfattning om den epidemiologiska situationen i respektive region som den av SHM tillsatta gruppen för lägesbilder och modeller och sjukvårdsdistriktets regionala samarbetsgrupp har.

I de landskap som befinner sig i accelerationsfasen införs restriktioner enligt vilka förplägnadsrörelser ska stänga senast klockan 23 och utskänkningen upphöra klockan 22. Dessutom får högst hälften av det högsta antalet kunder vistas samtidigt inne i eller i en del av lokalen.

Varje vecka görs en sakkunnigutvärdering av accelerationsfasen och beslut om ändringar i restriktionerna fattas med två veckors mellanrum.

Fortsatt beredning av stödet till de företag som drabbats värst av coronaepidemin


I sina förhandlingar behandlade regeringen också möjliga alternativ till kostnadsstödet inom sektorer där förutsättningarna för verksamheten har påverkats mest av coronavirusepidemin.
Regeringen kommer snabbt att inleda en beredning där man utreder införandet av ett allmänt tidsbegränsat kostnadsstöd till företag, kriterierna för stödet och vilka författningar det kräver. 

Ytterligare information: Ismo Tuominen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (förplägnadsrörelser) och Sampsa Nissinen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, [email protected], tfn 0 295 047189

 
Tillbaka till toppen