Hoppa till innehåll

Statsminister Petteri Orpos rundabordsdiskussion stärkte dialogen om likabehandling i arbetslivet

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 18.3.2024 16.04 | Publicerad på svenska 19.3.2024 kl. 9.54
Pressmeddelande 120/2024
Kuvassa pääministeri Petteri Orpo ja yhdenvertaisuuden pyöreän pöydän osallistujia

Statsminister Petteri Orpo och företrädare för de mest centrala invandrarorganisationerna, kommuner, företag och arbetsmarknadsorganisationer sammanträdde den 18 mars för att diskutera konkreta lösningar för att trygga likabehandling när Finland får en större mångfald.

Diskussionen fokuserade på arbetslivsfrågor och framtiden var starkt närvarande i diskussionen. Likabehandling behandlades bland annat med tanke på möjligheten att komma in i arbetslivet, vardagen på arbetsplatserna samt förhållandet mellan arbete och det övriga livet. Förverkligandet av jämställdhet och mångfald dryftades i även förhållande till bredare utvecklingsförlopp i samhället.

”Alla, både barn och vuxna, i Finland ska kunna lita på att de blir rättvist behandlade och att de har lika möjligheter att studera, utöva hobbyer, nå framgång och även börja med politik, oberoende av var deras familj kommer ifrån eller hur de ser ut”, sade statsminister Petteri Orpo.

”Alla vi vuxna har ansvar för detta. Regeringen har naturligtvis ett särskilt ansvar. Det handlar också om Finlands framgång: våra färdigheter och styrkor har byggt på att alla i Finland har kunnat utnyttja sin potential till landets bästa. Så ska det vara också i fortsättningen. Jag är mycket nöjd över dagens diskussion”, sade statsministern.

Den andel av hela Finlands befolkning som har utländsk bakgrund har ökat betydligt under 2000-talet. Enligt vissa prognoser kommer den del av Finlands befolkning som har ursprung i ett annat land att uppgå till en miljon år 2040. Samtidigt visar undersökningar att personer som hör till etniska minoriteter upplever diskriminering i utbildningen och i arbetslivet.

Statsministerns rundabordsdiskussion bereddes och förslag till lösningar bearbetades i tre workshoppar där cirka 60 experter deltog. Dessa experter var från arbetsmarknadsorganisationer och invandrarorganisationer och har expertis inom arbetslivsfrågor och arbetar med etniska minoriteter. Den viktigaste behållningen av workshoparna utformades till diskussionsunderlag för statsministerns diskussionsmöte.

Utifrån den diskussion som förts under ledning av statsministern förs åtminstone följande åtgärder för att främja ett gott och jämlikt arbetsliv vidare för fortsatt bearbetning och utredning:

  1. Det utvecklas incitament för arbetsgivare att rekrytera människor med olika bakgrund
  2. Invandrarföretagare; bland annat förbättras möjligheterna att sköta förvaltningen och förbättras övrig rådgivning 
  3. Nätverkande mellan studerande, i synnerhet högskolestuderande, och till exempel arbetspraktik främjas, till exempel genom incitament för studieorganisationer 
  4. Det bör utarbetas en strategi för att Finland ska kunna behålla arbetskraft, så att vi inte förlorar kunniga personer som utbildats här 
  5. Likabehandlingsplaneringen underlättas: inga ytterligare skyldigheter, utan det ges handräckning, till exempel genom att erbjuda avgiftsfritt material som olika parter redan har

Statsministerns rundabordsdiskussion ordnades som en del av genomförandepaketet för regeringens meddelande om likabehandling. Resultatet av diskussionen beaktas vid den fortsatta beredningen av projektet. Avsikten är att statsministerns rundabordsdiskussioner i fortsättningen ordnas varje år.

Mer information: Jouni Varanka, ordförande för den tväradministrativa projektgruppen, enhetschef, 0295 160 177 och Katriina Nousiainen, projektchef för meddelandet om likabehandling, statsrådets kansli, 0295 160 735

En trygg och kristålig rättsstat Välfärd skapas genom arbete