Hoppa till innehåll

Regeringens proposition
Allmänna mervärdesskattesatsen höjs till 25,5 procent i början av september

finansministeriet
Utgivningsdatum 30.5.2024 13.17
Pressmeddelande

Regeringen föreslår höjningar i den allmänna mervärdesskattesatsen och försäkringspremieskattesatsen. Ändringarna avses träda i kraft den 1 september 2024.

Den allmänna mervärdesskattesatsen och försäkringspremieskattesatsen föreslås bli höjda med 1,5 procentenheter, från nuvarande 24 procent till 25,5 procent. Skattesatsen för försäkringspremieskatt har följt den allmänna mervärdesskattesatsen 

Syftet med propositionen är att förbättra hållbarheten hos de offentliga finanserna och skapa förutsättningar för att stoppa skuldsättningen. Regeringen beslutade om höjningen vid vårens ramförhandlingar.

Lagutkasten var på remiss 29 april–17 maj. 

Ytterligare information:
Risto Sakki, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 294, risto.sakki(at)gov.fi

Beskattning Hållbara offentliga finanser Orpos regeringsprogram