Hoppa till innehåll

Finland har förbundit sig till att stöda innovationsverksamheten inom den offentliga förvaltningen

finansministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2019 9.42
Nyhet

Målet med den finländska offentliga förvaltningens innovationsdeklaration är att stärka förvaltningens innovationsverksamhet. Finansministeriet uppmuntrar aktörerna inom den offentliga att anmäla sina innovationer till den internationella Call for Innovations -ansökningstävling som pågår just nu.

Innovationsverksamheten borde vara en del av organisationers och tjänstemäns vardag. Finland antog OECD:s innovationsdeklaration tillsammans med de övriga OECD-länderna vid ministerrådets möte redan den 22 maj 2019. Deklarationen har nu sammanfattats även på finska.

Finland har genom sin innovationsdeklaration förbundit sig till de fem principer som stöder innovationsverksamheten.

  1. Vi stärker och stöder innovationerna inom den offentliga förvaltningen
  2. Vi uppmuntrar och tränar alla tjänstemän i innovationer
  3. Vi värnar om partnerskap och vi stöder flerstämmighet
  4. Vi stöder forskning, iteration och försök
  5. Vi sprider det vi lärt oss och vi distribuerar praxis

Bekanta dig med den finländska offentliga förvaltningens innovationsdeklaration (på finska)

Anmäl innovativa praxis inom den offentliga förvaltningen senast den 15 december

OECD:s OPSI-team som svarar för innovationsverksamheten (Observatory of Public Sector Innovation) söker årligen exempel på innovationer inom den offentliga förvaltningen genom Call for Innovations -ansökningen. De bästa innovationerna presenteras vid World Government Summit i slutet av 2020. Målet med innovationssökningen är både att inspirera forskning i anslutning till innovationsverksamheten samt att inspirera till försök och nya arbetssätt.

Finansministeriet uppmuntrar alla företrädare för den offentliga förvaltningen att anmäla sina egna innovationer till ansökningstävlingen.

”Nya arbetssätt, försök och deltagande i innovationsverksamhet är en sak som berör varje tjänsteman. Vi har flera utmärkta exempel på innovationer inom den offentliga förvaltningen i Finland, nu är det dags att göra dem ännu synligare”, säger specialsakkunnig Pauliina Pussinen som svarar för den offentliga förvaltningens innovationsarbete vid finansministeriet.

Innovationer kan anmälas även av medborgarsamhällsaktörer eller företag som samarbetar med den offentliga sektorn i syfte att främja innovationer inom den offentliga sektorn.

Läs mera om innovationsansökningen och anmäl din innovation senast den 15 december.

Ytterligare information:

Pauliina Pussinen, specialsakkunnig, tfn 02955 30108, pauliina.pussinen(at)vm.fi

Redigering 10.12.2019: Omnämnandet av att aktörer utanför förvaltningen kan delta i innovationsansökan har tillagts.