Hoppa till innehåll

Planen för de offentliga finanserna 2023–2026 godkänd

finansministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2022 13.41
Pressmeddelande

Statsrådet beslutade den 13 april om planen för de offentliga finanserna 2023–2026.

Utgifterna inom statens budgetekonomi beräknas uppgå till 79,7 miljarder euro och inkomsterna till 72,2 miljarder euro 2023. Utgifterna är ca 14,1 miljarder euro mer än vad som budgeterats för 2022, inklusive den första tilläggsbudgeten. Ökningen av utgiftsnivån beror framför allt på social- och hälsovårdsreformen som förändrar strukturen för de offentliga utgifterna. Utgiftsnivån under ramperioden höjs avsevärt också av de anslagsbeslut som fattats på grund av Rysslands anfallskrig, bland annat i fråga om försvarsutgifterna. Detta försvårar också jämförelsen med innevarande år, eftersom motsvarande tillägg för 2022 beaktas först i den andra tilläggsbudgetpropositionen. 

Statens budgetekonomi beräknas uppvisa ett genomsnittligt underskott på cirka 7,2 miljarder euro 2023–2026. Statsskuldens belopp beräknas öka till cirka 144 miljarder euro 2023. I förhållande till bruttonationalprodukten ökar statsskuldens totalbelopp under hela ramperioden. Statsskulden beräknas uppgå till ca 165 miljarder euro 2026.

Planen för de offentliga finanserna bygger på finansministeriets senaste ekonomiska prognos. Planen för de offentliga finanserna innehåller även ett stabilitetsprogram som Finland lämnar till EU. Samtidigt godkänns Finlands nationella reformprogram. Båda program som hänför sig till den europeiska planeringsterminen överlämnas till EU den 13 april.

Mer information:

Tuomas Vanhanen, finansministerns specialmedarbetare, tfn 0295 161 134
Marketta Henriksson, Chef för EU-sekretariatet (stabilitetsprogrammet), tfn 02955 30441, marketta.henriksson(at)vm.fi
Laura Vartia, finansråd, (reformprogrammet), tfn 02955 30228, laura.vartia(at)gov.fi