Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2021

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2020 13.31 | Publicerad på svenska 13.11.2020 kl. 16.31
Pressmeddelande 276/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2021.

År 2021 utgör den genomsnittliga arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om pension för arbetstagare 24,4 procent av lönen, det vill säga avgiften är densamma som den var 2020. Basprocentsatsen för arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om pension för lantbruksföretagare och procentsatsen för arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om pension för företagare är nästa år 24,10, medan motsvarande höjda procentsats för personer som fyllt 53–62 år är 25,60. Dessa procentsatser är desamma som 2020.

Nästa år är procentsatsen för arbetstagares pensionsförsäkringsavgift 7,15, medan den höjda procentsatsen för arbetstagare som fyllt 53–62 år är 8,65. Även dessa procentsatser är desamma som 2020.

Arbetsgivarens genomsnittliga avgift utgör 16,95 procent. Nivån på arbetspensionsförsäkringsavgiften för 2020 sänktes undantagsvis i mitten av året på grund av coronaepidemin. Arbetspensionsavgiften sänktes den 1 maj 2020 med 2,6 procentenheter, och detta gäller till utgången av år 2020.  Nedsättningen av avgiften hänför sig till arbetsgivarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften och påverkar inte arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift. När nedsättningen inte längre gäller stiger arbetsgivarens genomsnittliga avgift med 2,6 procentenheter jämfört med avgiftsnivån i slutet av år 2020. 

Ytterligare information:

Tarja Taipalus, övermatematiker, tfn 0295 163 008, [email protected]

 
Tillbaka till toppen