Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår en betydande sänkning av arbetslöshetsförsäkringspremierna för år 2024

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2023 13.59
Pressmeddelande 126/2023

Enligt förslaget ska löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie vara 0,79 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie föreslås vara 0,27 procent av lönen, om lönebeloppet är högst 2 337 000 euro. För den överstigande delen av lönen föreslås arbetslöshetsförsäkringspremien vara 1,09 procent.

Det föreslås att löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag ska vara 0,43 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,27 procent av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk ska vara 0,27 procent av den lön som betalas av affärsverket för affärsverksamhet, om lönebeloppet är högst 2 337 000 euro. För den överstigande delen av lönen föreslås premien vara 0,65 procent.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet föreslås vara 0,27 procent av lönen, om lönebeloppet är högst 2 337 000 euro. För den överstigande delen av lönen föreslås arbetslöshetsförsäkringspremien vara 0,71 procent.

Gränsbeloppen för lönesummorna i fråga om självriskpremien föreslås bli ändrade så, att full självriskpremie tas ut av företag vars lönesumma är minst 37 392 000 euro. Självriskpremien ska inte tas ut av företag vars lönebelopp är lägre än eller högst 2 337 000 euro. 

Det föreslås att de gränsbelopp för lönesummorna som gäller skyldigheten att betala omställningsskyddspremie ska justeras så att de motsvarar lönekoefficienten för år 2023. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2024 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2024. Arbetslöshetsförsäkringspremierna fastställs kalenderårsvis.

Mer information:

Joni Rehunen, special sakkunig, tfn 0295 163 435, [email protected]