Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet utser en utredare som stöd för beredningen av riktlinjerna för STEA-understödsverksamheten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2024 17.37 | Publicerad på svenska 10.6.2024 kl. 14.09
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso har utnämnt samh.mag. Mika Pyykkö till utredare. Utredaren har till uppgift att göra de bakgrundsutredningar som behövs för beredningen av riktlinjerna för understöden till organisationer inom social- och hälsovård (STEA-understöden).

Vid ramförhandlingarna i vår fattade regeringen beslut om en ny åtgärdshelhet med syftet att stärka den offentliga ekonomin. På grund av det svåra läget inom den offentliga ekonomin kommer det att vidtas omfattande anpassningsåtgärder inom alla förvaltningsområden. Det betyder att man också skär ned anslaget för de STEA-understöd som beviljas till allmännyttig verksamhet som bedrivs av föreningar och stiftelser inom social- och hälsovård. I och med nedskärningen av anslaget minskar beloppet av de understöd som delas ut under regeringsperioden med ungefär en tredjedel. Det innebär en stor förändring. Målet för utredningen är att förändringen ska bli jämlik och rättvis. 

Utredningen genomförs i två faser, och den börjar den 1 augusti och slutar den 31 december 2024. Under den första utredningsfasen ska man kartlägga nuläget och fastställa målen. I den andra fasen består utredarens uppgift i huvudsak i att beskriva, utvärdera och utarbeta förslag om de förfaranden som hänför sig till stöd för nationell, regional och lokal verksamhet i civilsamhällesorganisationer inom social- och hälsovård.

Utredare Mika Pyykkö har tidigare arbetat bland annat med investering i samhällsutveckling i egenskap av direktör, i jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, vid arbets- och näringsministeriet och i Penningautomatföreningen som avdelningschef. Under utredningsuppdraget är han tjänstledig från sin nuvarande tjänst som verksamhetsledare i Hjärnförbundet rf. 


Mer information:

Veli-Mikko Niemi, kanslichef,  [email protected], tfn 0295 163 425
Marjo Lindgren, statssekreterare, [email protected], tfn 0295 342119
Mika Pyykkö, utredare [email protected], tfn 0400 841 662