Hoppa till innehåll

Kommitté med uppgift att bereda reformen av den sociala tryggheten tillsattes

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.3.2020 15.24
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag, den 19 mars 2020, tillsatt en parlamentarisk kommitté för att bereda en reform av den sociala tryggheten. Kommitténs mandattid är 23.3.2020–31.3.2027.

Syftet med reformen av den sociala tryggheten är ett system som är tydligare och mer fungerande för den vanliga människan. Kommittén förnyar den sociala tryggheten stegvis redan under denna valperiod, men dess huvudfokus är finländarnas sociala trygghet under nästa årtionde.

”I kommittéarbetet i förnyad form samarbetar parlamentariskt utsedda representanter, sakkunniga och tjänstemän intensivt och dialogbaserat. Kunskapsbasen, öppenheten och den konstruktiva dialogen i beslutsfattandet stärks. Det här är viktigare än någonsin i den snabbt föränderliga världen", säger kommitténs ordförande, forskningsprofessor Pasi Moisio.

I kommittén ingår en riksdagsledamot från alla riksdagsgrupper. Kommittén har också permanenta sakkunniga. Kommitténs arbete stöds av fem sektioner: sektionen för sysselsättning och kompetens, sektionen för arbete och funktionsförmåga, sektionen för boende, förvaltningssektionen och sektionen för forskning och utvärdering.

Ytterligare information:

Tuulia Nieminen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 635
Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085
Pasi Moisio, forskningsprofessor, tfn 029 524 7228, [email protected]
Juho Orjala, specialmedarbetare, tfn  0295163424
 

Med undantag av Pasi Moisio har e-postadresserna formen [email protected]