Hoppa till innehåll

Upphovsrättsrådet tillsatt för perioden 2021–2024 

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2021 13.29
Pressmeddelande

Statsrådet tillsatte upphovsrättsrådet för mandattiden 15.10.2021–14.10.2024. Rådets huvudsakliga uppgift är att ge utlåtanden om tillämpningen av upphovsrättslagen.

I rådet finns företrädare dels för de viktigaste innehavarna av de rättigheter som regleras i upphovsrättslagen, dels för användarna av skyddade objekt. Rådets ordförande, vice ordförande och minst en av de övriga medlemmarna ska vara så kallade opartiska medlemmar. Samtliga förutsätts ha avlagt juris kandidatexamen och vara förtrogna med upphovsrätten.

Upphovsrättsrådets medlemmar under mandatperioden 2021–2024

Ordförande (suppleanten inom parentes): 
 Juris doktor Ulla-Maija Mylly / ( juris doktor Anette Alén-Savikko)

Vice ordförande:
Juris doktor Juli Mansnérus / ( juris doktor Juha Vesala)

Medlemmar:
Forskaren, IPR-experten Samuli Melart, medlem förtrogen med upphovsrätten / (professor Rosa Maria Ballardini)
jurist Mirkka Kivilehto, scenkonst/(verksamhetsledare Elina Kuusikko)
verksamhetsledare Anne Salomaa, litteratur/( jurist Sanna Nikula, journalisterna)
verksamhetsledare Aku Toivonen, kreativ konstmusik/ ( arkitekt Gunilla Lång-Kivilinna, byggnadskonst)
advokat Mari Lampenius, bildkonst, design (verksamhetsledare Tommi Nilsson)
verksamhetsledare Jari Muikku, musikförläggarbranschen/ (verksamhetsledare Antti Kotilainen, ljudinspelningsbranschen)
Financial Manager Mika Toivainen, audiovisuell produktion / (direktör Koopee Hiltunen, spelbranschen)
VD Valtteri Niiranen, kollektiva organisationer för upphovsrättsinnehavare/ (förste jurist Teemu Pitkänen) 
chefen för juridiska ärenden Ismo Huhtanen, mediebranschen / (direktören för näringspolitik Riikka Tähtivuori)
medieregleringschef Anniina Dahlström, radio & tv / (jurist Minna Aalto-Setälä, näringslivet)
upphovsrättsombud Maria Rehbinder, universiteten, forskning och vetenskap / ( jurist Salla Viitanen)
jurist Timo Enroth, museibranschen/ ( jurist Pekka Heikkinen, biblioteksbranschen)
expert Albert Mäkelä, företagarna / ( expert Juho Mäki-Lohimaa, industrin)
jurist Asko Metsola, informations- och kommunikationsteknik / (direktör Jussi Mäkinen) 

Mer information: direktör Jorma Waldén, tfn 0295 330338 

Upphovsrätt