Hoppa till innehåll

Projektet Jämlika mot hat syftar till ett effektivare ingripande i hatmotiverade gärningar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2023 12.26
Nyhet

Målet med justitieministeriets tvååriga projekt är att göra ingripandet i rasism, diskriminering och hatbrott effektivare genom kollegialt lärande.

Hatretorik och hatbrott är ett samhälleligt problem, trots att många åtgärder har vidtagits för att identifiera, ingripa i och förebygga dem. 

Projektet Jämlika mot hat (Peer Action against Hate) syftar till att stärka myndigheternas och civilsamhällets beredskap att ingripa i hatmotiverade gärningar och skadliga fördomar. Projektet syftar också till att öka kunskapen om behoven hos offer för hatbrott och om olika stödmekanismer och rapporteringskanaler.

Information och god praxis sprids i det nationella och internationella samarbetet. Inom projektet inrättas ett virtuellt kompetenscenter för arbetet mot hatbrott, som har utvecklats redan under det tidigare projektet Kompetenta, som samordnades av justitieministeriet.

Projektet Jämlika mot hat baserar sig på projekten Against Hate, Fakta mot hat och Kompetenta, som genomförts under de senaste åren och fortsätter det strategiska arbete mot hatretorik och hatbrott som utförts inom dem.

Justitieministeriets projektpartner är social- och hälsovårdsministeriet, Seta ry, Centre for Peace Studies (Zagreb, Kroatien) och Irlands nätverk mot rasism (INAR).

Projektet Jämlika mot hat har fått finansiering från Europeiska kommissionens finansieringsprogram Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).

Ytterligare information: 
Nada Al Omair, projektchef, tfn 0295 150 239, [email protected]
Katriina Nousiainen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 275, [email protected]