Hoppa till innehåll

Gränskontrollen vid de inre gränserna upphör, begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna fortsätter till den 14 februari

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2022 13.58 | Publicerad på svenska 27.1.2022 kl. 15.24
Pressmeddelande 13/2022

Gränskontrollen vid de inre gränserna, som återinfördes i trafiken mellan Finland och alla Schengenländer i slutet av december, upphör den 31 januari. Däremot fortsätter begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna fram till den 14 februari. Statsrådet beslutade om begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna vid sitt sammanträde den 27 januari. Beslutet träder i kraft den 1 februari 2022.

Också de inreserestriktioner som gäller EU-länder utanför Schengenområdet slopas helt från och med den 1 februari, eftersom gränskontrollen vid de inre gränserna upphör.

Av personer som kommer från länder utanför EU och Schengenområdet krävs ett negativt testresultat

Inreserestriktionerna i fråga om trafiken över de yttre gränserna fortsätter till den 14 februari. Personer som kommer till Finland från länder utanför EU och Schengenområdet ska visa upp ett intyg över full vaccinationsserie eller ett intyg över genomgången covid-19 högst sex månader tidigare. Dessutom krävs ett intyg över negativt covid-19-test som är högst 48 timmar gammalt. Kravet gäller personer födda 2006 eller tidigare.

Gränsbevakningsväsendet förutsätter inte ovannämnda intyg av finländska medborgare som anländer från tredjeländer, utlänningar som bor permanent i Finland eller personer vars resa till Finland av nödvändig till exempel på grund av ett tvingande familjeärende eller andra tvingande personliga skäl.  

Alla resenärer omfattas av kraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar

Regionförvaltningsverkens beslut om obligatoriska hälsokontroller och kravet att uppvisa de intyg som fastställs i lagen om smittsamma sjukdomar gäller dock alla resenärer som anländer till Finland.

Alla resenärer som anländer till Finland bör ha något av dessa tre intyg: vaccinationsintyg eller intyg över genomgången covid-19 eller intyg över ett negativt coronatestresultat (inom 72 h). De resenärer som inte har något av dessa intyg, hänvisas till coronatestning på gränsövergångsstället. 

Kraven gäller med vissa undantag alla som är födda 2006 eller tidigare.

Finländska resenärer bör också beakta att även om de kan resa till Finland utan ett test kan andra länder och flygbolag ha egna testkrav.

Ytterligare information:
Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Betjäning ges på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen [email protected].

Om du har frågor om vilka vacciner som godkänns, om kraven på testning eller karantän, kan du kontakta statsrådets telefontjänst för coronainfo på numret 0295 535 535 eller läsa mer på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.
 

Ändring i texten 28.1.2022 kl. 14.50: pressmeddelandets 4. och 6. stycke har förtydligats och preciserats.