Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Inreserestriktionerna fortsätter till den 15 juni

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2021 14.15
Pressmeddelande 59/2021
Bild med texten corona & beslut.

Statsrådet beslutade den 20 maj att inreserestriktionerna fortsätter fram till den 15 juni 2021. Coronapandemin pågår fortfarande, och det finns ännu inte tillräckliga åtgärder som kunde ersätta restriktionerna. Både av denna anledning och för att förebygga spridningen av virusvarianter förlängs gränskontrollen vid de inre gränserna och begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna. I de beslut som fattades den 22 april görs små ändringar som träder i kraft den 24 maj.

Utöver begränsningarna vid de inre och yttre gränserna fortsätter också begränsningarna i fråga om öppettiderna för vissa gränsövergångsställen vid den västra gränsen i Lappland och vid Finlands östra gräns. Tillåtna inresegrunder vid de gränsövergångsställen som är öppna för persontrafik är returresa för personer som är bosatta i Finland eller i någon annan EU- eller Schengenstat och andra nödvändiga skäl. I fortsättningen anses också deltagande i inträdesprov vid en läroanstalt i de fall där deltagandet kräver fysisk närvaro vara en motiverad personlig orsak att anlända till landet.

Begränsningarna slopas för dem som bor på gränsorterna vid Finlands och Norges landgräns

Med trafik över de inre gränserna avses trafik mellan Finland och Schengenländer. Beslutet av den 22 april ändras så att begränsningarna i gränstrafiken slopas för dem som bor på gränsorterna vid Finlands och Norges landgräns.

Finland begränsar inresa från alla Schengenländer förutom Island. Följande EU-medlemsländer är Schengenländer: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Av länderna utanför EU är Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz Schengenländer.

Begränsningarna gäller inte fritidsbåtstrafiken mellan Schengenländerna.

Små ändringar i begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna

Med trafik över de yttre gränserna avses trafik mellan Finland och tredjeländer som inte hör till Schengenområdet. Utifrån en epidemiologisk bedömning avvecklas inreserestriktionerna från och med den 24 maj i trafiken från Israel till Finland i fråga om invånare i Israel. Begränsningarna har redan tidigare avvecklats i trafiken från Vatikanstaten till Finland samt i trafiken mellan Finland och Australien, Rwanda, Sydkorea, Singapore och Nya Zeeland i fråga om invånarna i dessa länder. Inresa begränsas inte på grund av den låga incidensen av coronavirus och smittorisken i länderna.

Från och med den 24 maj återinförs inreserestriktionerna i trafiken från Thailand till Finland i fråga om invånare i Thailand. När det gäller andra länder förlängs inreserestriktionerna till den 15 juni 2021.

Kryssningsfartyg får lägga till i hamn, om passagerarna inte stiger i land.

Regeringen rekommenderar fortsättningsvis att man undviker onödiga utlandsresor

Enligt grundlagen har finska medborgare och de som bor i Finland alltid rätt att återvända till Finland, och var och en har rätt att lämna landet, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag. Regeringen rekommenderar dock fortfarande att man undviker utlandsresor som inte är nödvändiga till andra länder än de som inte längre omfattas av inreserestriktioner. Den som åker på resa ska själv ta reda på vilka inrese- och karantänbestämmelser som gäller i destinationslandet vid tidpunkten för resan.

Ytterligare information:
Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Tjänsten finns tillgänglig på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen [email protected] 

 
Tillbaka till toppen