Hoppa till innehåll

Lintilä deltar i en gemensam skrivelse av EU-ländernas ministrar: Europa behöver kärnkraft

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2021 10.16 | Publicerad på svenska 12.10.2021 kl. 11.02
Pressmeddelande

Ministrarna från tio EU-länder skriver i en gemensam skrivelse som publicerades i flera europeiska tidningar den 11 oktober 2021 att kärnkraften är en del av lösningen för att minska utsläppen och stärka självförsörjningsgraden i fråga om energi i Europa. Ministrarna anser att kärnkraften ska tas med i den taxonomi för hållbar finansiering som EU-kommissionen bereder.

Näringsminister Mika Lintilä är en av undertecknarna av den gemensamma skrivelsen. 

”När industrin och hela samhället elektrifieras blir betydelsen av egen energiproduktion allt större. För Finland är kärnkraften en viktig del av en leveranssäker och utsläppsfri elproduktion. Därför arbetar vi med att påverka i samarbete med andra länder för att kärnkraftens betydelse i stävjandet av klimatförändringen ska erkännas”, säger minister Lintilä. 

Utöver Finland deltar också ministrar från Frankrike, Slovenien, Tjeckien, Slovakien, Kroatien, Bulgarien, Rumänien, Polen och Ungern. Enligt minister Lintilä har frågan diskuterats aktivt mellan likasinnade medlemsländer och med kommissionen.

”Det stigande energipriset i Europa framhäver behovet av att bli kvitt fossila bränslen. Kärnkraften har här en viktig roll vid sidan av förnybar energi. Den EU-lagstiftning som bereds ska främja och inte bromsa utsläppssnål energiproduktion i Europa”, betonar Lintilä.

Ministrarna betonar i sin skrivelse att Europa måste minska beroendet av energileveranser från utanför EU. En minskning av utsläppen och till exempel utveckling av användningen av väte ökar elbehovet. De vetenskapliga bedömningar av kärnenergins miljökonsekvenser som Europeiska kommissionen låtit göra stöder inkluderandet av kärnkraften i taxonomin, påminner ministrarna. 

Ministrarnas skrivelse publicerades måndagen den 11 oktober bland annat i tyska Die Welt, franska Le Figaro och italienska La Repubblica. 

Kommissionen har hittills inte lagt fram något förslag om kriterier som skulle göra det möjligt för kärnkraften att ingå i taxonomin. Med taxonomi för hållbar finansiering avses klassificering enligt vilken till exempel energiproduktion kan betraktas som miljömässigt hållbar. Syftet med taxonomin är att ge investerare information om finansieringsobjektens hållbarhet. Ett av målen är att ge information om finansierings inverkan på klimatförändringen.

Statsrådets EU-ministerutskott drog i somras upp riktlinjer för Finlands mål i fråga om kärnkraft och taxonomi. Finland anser att kriterierna för kärnenergi spelar en viktig roll i bedömningskriterierna för begränsning av klimatförändringen. Det är därför viktigt att kommissionen antar en kompletterande delegerad rättsakt och kriterier för bedömning av kärnenergin så snart som möjligt.

Ytterligare information: 
Teppo Säkkinen, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868 
Katja Tuokko, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 465 5533