Hoppa till innehåll

Minister Lintilä vid invigningen av Terrafames batterikemikaliefabrik i Sotkamo: Den nya fabriken är en viktig milstolpe på vägen mot en ansvarsfull batterivärdekedja

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2022 14.15
Pressmeddelande
Joni Lukkaroinen, Mika Lintilä, Jeremy Weir, Lauri Ratia

”Terrafames batterikemikaliefabrik är ett bra exempel på hur vi utvecklar den finländska gruv- och batteriindustrin i riktning mot produktion med högt förädlingsvärde. Vi inför avancerade processer och tekniker och utbildar arbetskraft med ny slags kompetens inom ett område som möjliggör en ansvarsfull grön omställning”, konstaterade näringsminister Mika Lintilä vid invigningen av fabriken i Sotkamo den 16 juni 2022.

År 2018 fattade Terrafame Ab ett långsiktigt investeringsbeslut för att avancera i metallförädlingskedjan och börja tillverka batterikemikalier. Bolaget beslutade att investera i en fabrik som har en av världens största produktionslinjer för batterikemikalier. Den integrerade produktionskedjan från Terrafames egen gruva till batterikemikalier är en unik och energieffektiv process för produktion av batterikemikalier vars klimatavtryck är ett av de lägsta i världen.

”När jag började som näringsminister 2016 tog Terrafame sina första steg som företag. Ingen kunde förutspå vilken batteriboom vi stod inför. European Battery Alliance bildades och Finland deltog aktivt i att bygga upp den europeiska batteriindustrin. Gruvdriften och Terrafame började snabbt föra med sig intressanta affärsmöjligheter särskilt ur batteriindustrins synvinkel”, erinrade sig minister Mika Lintilä.

”Invigningen av Terrafames batterikemikaliefabrik är en viktig milstolpe på vägen mot en hållbar och ansvarsfull batterivärdekedja i Finland. Fabriken är också ett viktigt steg mot målen för den nationella batteristrategin. I dag är den finländska batterivärdekedjan och dess centrala aktörer Terrafame och Finlands Malmförädling ett välkänt och uppskattat varumärke överallt i batterivärlden”, konstaterade ministern.

”I takt med att antalet stora batterifabriker snabbt ökar, ökar också efterfrågan på viktiga batterimineraler och kemikalier. Samtidigt vill EU öka sin självständighet i fråga om sådana nödvändiga råvaror till batterier som bidrar till en grön omställning”, påpekade Lintilä.

”Finland har goda förutsättningar att utnyttja de möjligheter som den växande batteriindustrin erbjuder i Europa och globalt. Genom att öppna en av världens största produktionslinjer för batterikemikalier främjar Terrafame tillsammans med sina kunder och samarbetspartner transportformer med låga koldioxidutsläpp”, bedömer ministern.

”Terrafame har en betydande inverkan på ekonomin i Sotkamo och Kajanaland, och till och med i hela landet. Utan hållbar gruvdrift är det omöjligt att nå klimatmålen och främja en grön omställning. Bolaget har en viktig roll när det gäller att möjliggöra omställningen”, konstaterade Lintilä.

Ytterligare information:
Mari Kokko, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 040 521 2124
Jyrki Alkio, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 342 4476