Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Minister Lintilä: Business Finland förbättrar servicen till företag

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 26.10.2017 13.36 | Publicerad på svenska 26.10.2017 kl. 14.52
Pressmeddelande

Statsrådet lämnade i dag en proposition med förslag till lag om Business Finland. Business Finland samlar alla Finpros och Tekes nuvarande tjänster som rör innovationsfinansiering, internationalisering och främjande av exporten, utländska investeringar till Finland och främjande av turismen under ett tak.

Syftet med lagen är att skapa en riksomfattande aktör som förtydligar och förenklar de offentliga internationaliseringstjänsterna för företag och som stöder det internationella forsknings-, utvecklings- och innovationssamarbetet samt landskapens tillväxttjänster. Den nya aktören kommer att ha cirka 600 anställda, nästan 40 verksamhetsställen utomlands och i fortsättningen verksamhetsställen i 18 landskap i Finland.

Näringsminister Mika Lintilä är nöjd över att lagförslaget nu går vidare till riksdagsbehandling.

En och samma aktör beaktar bättre hela livscykeln för företag inbegripet förnyelse, tillväxt och internationalisering. En enhetlig servicestig börjar från utvecklingen av produkter, tjänster och affärsverksamhetsmodeller och fortsätter ända till lanseringen på marknaden. Kedjan brister inte i något skede. Undanröjandet av överlappningar frigör nödvändiga arbetande händer till fältet både i Finland och ute i världen, säger minister Lintilä.

Tekes generaldirektör Pekka Soini kommer att fortsätta som generaldirektör för nya Business Finland, när lagen har antagits. Soini arbetar intensivt tillsammans med Pertti Korhonen, som är ordförande för den s.k. förändringsdirektionen för Business Finland.

Business Finland-reformen har förberetts intensivt med förändringsdirektionen, som består av Finpros och Tekes ledning, kunder och intressentgrupper. Målet är allt nya Business Finland från sin start ger ännu bättre service till kunderna, säger Pertti Korhonen.

I regeringspropositionen föreslås att det stiftas en lag om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland. Aktiebolaget är helt statsägt. Innovationsfinansieringsverket ansvarar för den strategiska ledningen och myndighetsuppgifterna, till exempel finansieringsbesluten. Aktiebolaget koncentrerar sig på kundservice.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2018. Regeringen fastslog inrättandet av den nya aktören i mars 2017.

Ytterligare upplysningar:
näringsministerns specialmedarbetare Jannika Ranta, tfn 050 340 2250, och Jukka Ihanus, tfn 050 463 9929.
avdelningschef Ilona Lundström, tfn 029 504 7186.
konsultative tjänstemannen Mikko Huuskonen (lagberedningen), tfn 029 506 3732.

 
Tillbaka till toppen