Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Chefen för Gröna klimatfonden Yannick Glemarec besöker Finland

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 26.8.2021 11.02 | Publicerad på svenska 26.8.2021 kl. 11.20
Pressmeddelande

Generaldirektören för Gröna klimatfonden (Green Climate Fund, GCF), som stöder FN:s klimatkonvention, besöker Finland den 30–31 augusti.

Gröna klimatfonden är en av huvudmottagarna för Finlands internationella klimatfinansiering. Under sitt besök träffar generaldirektör Yannick Glemarec miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, utrikesministeriets understatssekreterare Elina Kalkku och finländska påverkare inom klimat-, miljö- och utvecklingspolitiken.

Med generaldirektören för Finlands miljöcentral Leif Schulman och direktören för centret för miljöpolitik Eeva Furman kommer Glemarec att diskutera forskning och innovation som främjar ett koldioxidneutralt, resurseffektivt samhälle. 

Glemarec träffar också representanter för riksdagens energigrupp. Med finansministeriets understatssekreterare Leena Mörttinen behandlas finansieringen av hållbar utveckling, och med den särskilda representanten Pekka Moren diskuterar Glemarec finansministrarnas internationella klimatkoalition.

Finland är känt i världen för sin höga meteorologiska kompetens. Glemarec besöker Vaisala Abp, som tillverkar mätinstrument och mätsystem, och företagets center för produktutveckling och innovation. Han träffar också experter från Meteorologiska institutet. 

Gröna klimatfonden:

  • Gröna klimatfonden (Green Climate Fund, GCF) är världens största klimatfond och den officiella finansieringsmekanismen för FN:s klimatkonvention. 
  • Fondens huvudsakliga mål är att stödja en koldioxidsnål och hållbar utveckling i utvecklingsländerna. 
  • Som part i FN:s klimatkonventioner har Finland förbundit sig att delta i det internationella klimatarbetet. Finlands stöder Gröna klimatfonden med 100 miljoner euro 2020–2023. 
  • Fondens finansiering fördelas jämnt till åtgärder för begränsning av och anpassning till klimatförändringar. I och med att extrema väderfenomen blivit vanligare har behovet av anpassningsfinansiering ökat, särskilt i de allra fattigaste länderna. Den mellanstatliga klimatpanelen IPCC publicerade en delrapport den 9 augusti, enligt vilken den globala uppvärmningen framskrider snabbare än man tidigare uppskattat. Rapporten framhäver att klimatåtgärderna är ytterst brådskande.
  • Gröna klimatfondens första tilläggsfinansieringsperiod pågår nu. Sammanlagt 177 projekt och program har hittills godkänts. Dessa förväntas gynna 500 miljoner människor genom anpassningsåtgärderna och minska växthusgasutsläppen med 1,8 miljarder ton koldioxidekvivalenter. År 2020 genomfördes klimatfondens projekt i 77 länder.

Ytterligare information:
Jan Wahlberg, klimatambassadör, tfn +358 50 567 7090
Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]
 

 

 
Tillbaka till toppen