Hoppa till innehåll

President Mauno Koivisto får ett minnesmärke

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 5.12.2019 12.06
Pressmeddelande 648/2019
President Mauno Koivisto får ett minnesmärke

President Mauno Koivisto får ett minnesmärke i Helsingfors. Avsikten är att minnesmärket ska avtäckas den 25 november 2023, då det har förflutit hundra år sedan Koivisto föddes. Statsrådets kansli har tillsatt en kommitté för uppförande av minnesmärket för tiden 16.12.2019–31.12.2023. Kommitténs ordförande är statsminister emeritus Paavo Lipponen.

Kommittén har till uppgift att arrangera en tävling för planering av minnesmärket och på basis av tävlingen välja en eller flera leverantörer av minnesmärket. Kommittén beslutar också var minnesmärket ska placeras utifrån förslag av Helsingfors stad.

Övriga medlemmar i kommittén utöver ordförande Lipponen är understatssekreterare Timo Lankinen från statsrådets kansli (vice ordförande), diplomingenjör Heikki Allonen som representant för president Koivistos anhöriga, professor Antti Ahlava från Aalto-universitetet, professor Pirjo Sanaksenaho från Aalto-universitetet och konstmuseichef Maija Tanninen-Mattila från HAM Helsingfors konstmuseum. Även Helsingfors stad ska utse en representant i kommittén. Kommitténs sekreterare är lagstiftningsrådet Sanna Helopuro från statsrådets kansli.

Mauno Koivisto var republiken Finlands president 1982–1994

Mauno Henrik Koivisto föddes den 25 november 1923 i Åbo och avled den 12 maj 2017 i Helsingfors vid 93 års ålder. Koivisto var republiken Finlands nionde president och innehade ämbetet 1982–1994.

Koivisto var också statsminister 1968–1970 och 1979–1982 samt finansminister 1966–1967 och 1972. Han var ordförande för Finlands Banks direktion 1968–1982 och skötte ledningsuppgifter i Arbetarsparbanken i Helsingfors 1958–1967. Under sin karriär innehade Koivisto även ett betydande antal förtroendeuppdrag och hedersmedlemskap. I unga år var han bland annat hamnarbetare och folkskollärare. Han studerade också vid sidan av arbetet och promoverades till filosofie doktor.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli, tfn 0295 160 300