Hoppa till innehåll

Regeringen har beslutat stänga gränsen i sydöstra Finland

inrikesministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 16.11.2023 13.38 | Publicerad på svenska 28.11.2023 kl. 11.12
Pressmeddelande 511/2023
Kuvassa teksti

Statsrådet har beslutat stänga en del av Finlands östra gräns. Gränsövergångsställena i Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra och Niirala stängs från och med den 18 november 2023. Ansökningar om internationellt skydd vid landgränsen mellan Finland och Ryssland koncentreras till gränsövergångsställena i Vartius och Salla. Beslut om detta fattades vid ett statsrådssammanträde på torsdagen. Beslutet gäller till och med den 18 februari 2024.

“Vi har agerat beslutsamt och snabbt för att läget vid östgränsen inte ska försämras. Under förra valperioden gjordes ändringar i gränsbevakningslagen just med tanke på denna typ av situationer. Nu har vi använt verktygen i lagen“, säger statsminister Petteri Orpo.

“Genom att stänga gränsövergångsställen vid östgränsen sätter vi stopp för olaglig inresa till Finland. Regeringen är redo att vid behov vidta mer kraftfulla åtgärder“, säger inrikesminister Mari Rantanen.

Det finns tecken på att en främmande stats myndigheter eller andra aktörer har bidragit till att personer olagligt kommit över gränsen till Finland.

Gränsövergångsställena i sydöstra Finland stängs den 18 november 2023

Personer som passerar landgränsen mellan Finland och Ryssland ska medan beslutet är i kraft använda andra gränsövergångsställen än Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra och Niirala. Även finska medborgare ska använda andra gränsövergångsställen som är öppna.

Ansökningarna om internationellt skydd, det vill säga asylansökningar, vid landgränsen mellan Finland och Ryssland koncentreras till gränsövergångsställena i Vartius och Salla, dit de som vill ta sig in i landet hänvisas.

Beslutet grundar sig på gränsbevakningslagen

Enligt 16 § i gränsbevakningslagen kan statsrådet besluta att ett gränsövergångsställe ska stängas för viss tid eller tills vidare, om stängningen är nödvändig för att avvärja ett allvarligt hot som riktas mot den allmänna ordningen, den nationella säkerheten eller folkhälsan. Statsrådet kan också vid behov besluta att ansökan om internationellt skydd ska koncentreras till ett eller flera gränsövergångsställen.

Regeringen och myndigheterna följer läget vid östgränsen noggrant. Beslutets innehåll och omfattning bedöms regelbundet utifrån hur läget utvecklas. Beslutet upphävs eller ändras, om det inte längre är nödvändigt för att avvärja ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten.