Hoppa till innehåll

Styrgruppen för finansieringen av Europeiska havs- och fiskerifondens havspolitik har tillsatts

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 17.9.2020 8.59
Nyhet

Styrgruppen för finansieringen av Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF) havspolitik har tillsatts på nytt i enlighet med beslutet av den 8 september 2020. I det nya beslutet om tillsättande har sammansättningen av styrgruppen setts över och dess mandatperiod förlängts till 30.6.2022.

Styrgruppen har till uppgift att följa genomförandet av Europeiska havs- och fiskerifondens fleråriga dispositionsplan för havspolitiken och de årliga dispositionsplaner och projekt som utarbetats på basis av den. Styrgruppen kan också inleda ansökningsförfaranden genom vilka finansiering söks. Styrgruppen deltar dessutom i beredningen och genomförandet av Europeiska havs- och fiskerifondens finansieringsperiod 2021 –2027 i fråga om havspolitiken.

Ytterligare information: Jussi Soramäki, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 160 330, [email protected], och Heikki Kontro, projektplanerare, tfn 0295 160 977 [email protected], statsrådets kansli