Regeringar och ministrar sedan 1917

Du kan bläddra i uppgifterna enligt regeringens namn, mandatperiod, antalet regeringsdagar, statsministerns parti eller typ av regering (majoritets-, minoritets- eller tjänstemannaregering). Ministrarna kan ordnas enligt namn, parti eller sammanräknade ministerdagar. Uppgifterna omfattar Finlands regeringar under självständighetstiden.

Svinhufvud

27.11.1917 - 27.5.1918

 • Ordförande för senaten

 • Chef för justitieexpeditionen

 • Chef för civilexpeditionen

 • Biträdande chef för civilexpeditionen

 • Föreståndare för finansexpeditionen

 • Chef för kyrko och undervisningsexpeditionen

 • Chef för jordbruksexpeditionen

 • Biträdande chef för jordbruksexpeditionen

 • Chef för expeditionen för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena

 • Chef för handels och industriexpeditionen

 • Chef för socialexpeditionen

Uppgifter

Regeringsdagar 182

Regeringen 1


Partifördelning på utnämningsdagen

 • Nuorsuomalaiset 6
 • Agrarförbundet 2
 • Finska partiet 2
 • Svenska folkpartiet 1

Hallitusohjelma