STATSRÅDETS KANSLIS PUBLIKATIONER 2023:12

Öppenhet i tiden

Rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation 2023

I rekommendationen om statsförvaltningens kommunikation fastställs de värderingar som styr kommunikationen och redogörs för betydelsen av dem. Dessutom beskrivs verksamhetsmodellen för statsförvaltningens kommunikation samt förändringarna i kommunikationsmiljön och effekten av dem. Rekommendationen ligger till grund för de interna kommunikationsstrategier och kommunikationsanvisningar för organisationerna inom statsförvaltningen som ska omsätta principerna i rekommendationen i handling.

Vid 2023 års uppdatering av rekommendationen har särskild vikt fästs vid förändringen i sociala mediers roll och verksamhetsfält, ledningskommunikation och intern kommunikation samt kundkommunikation, som blivit en allt viktigare fråga även inom statsförvaltningen.

Rekommendationen är avsedd för alla anställda inom statsförvaltningen, eftersom kommunikation är en del av arbetet för alla som arbetar inom förvaltning. Kommunikationsexperterna samarbetar med och stöder ledningen och de anställda samt beslutar om olika kommunikationslösningar.

22.8.2023
Publikationens permanenta adress:
urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-389-0

Upphovsrätt: CC BY-NC-ND 4.0


Du kan ge respons på webbpublikationen och dess tekniska funktion via webbplatsens responsblankett.