Hoppa till innehåll

FN:s klimatkonferens inleddes med möte på statsledningsnivå

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 1.12.2023 18.13 | Publicerad på svenska 2.12.2023 kl. 16.16
Pressmeddelande 549/2023
På bilden: Akseli Rouvari, statsminister Petteri Orpo och Hanna Höijer

Fredagen den 1 december inleddes ett tvådagarsmöte på statsledningsnivå i samband med COP28-konferensen, det vill säga partskonferensen för FN:s klimatkonvention. Finland företräds vid mötet av statsminister Petteri Orpo, som håller Finlands nationella anförande på lördag.

I mötet väntas delta närmare 190 stats- och regeringschefer. Det breda deltagandet på högsta politiska nivå framhäver hur viktiga och brådskande klimatåtgärder är. Redan under COP28-konferensens invigningsdag nåddes en viktig överenskommelse om en ny fond för klimatkatastrofer. Vid konferensen i Dubai avslutas också översynen av målen i klimatavtalet från Paris. Stats- och regeringscheferna väntas visa ett starkt engagemang för 1,5-gradersmålet och vilja och beredskap att utan dröjsmål vidta de åtgärder som det kräver.

Finland understryker att tillräckliga utsläppsminskningsmål och övergripande och effektiva klimatåtgärder behövs i hela världen för att 1,5-gradersmålet ska kunna nås. Målet kräver i synnerhet att användningen av fossila bränslen upphör. Det är också nödvändigt att främja energieffektivitet samt förnybara och andra rena energiformer. 

Statsministern tackade finländska företag för deras insatser för att motverka klimatförändringar

Statsminister Orpo öppnade Finlands paviljong på fredag. Finland har för första gången en egen paviljong i samband med klimatkonferensen. Där presenteras olika finländska klimatlösningar, till exempel innovationer för ren energi. I sitt anförande konstaterade statsministern att paviljongen är ett resultat av kraftfulla gemensamma insatser från offentliga aktörer, företag som förbundit sig till grön omställning och tredje sektorn.

”Finländska företag erbjuder högteknologi och lösningar som bidrar till minskade utsläpp. Vi kallar det här positiva klimatavtrycket ’koldioxidhandavtryck’. Jag hoppas att Finland i framtiden inte bara försöker nå sina ambitiösa klimatmål utan också öka sitt positiva klimatavtryck genom att sprida sina tekniker och lösningar internationellt”, sade statsminister Orpo.

”Vårt regeringsprogram blickar ännu längre in i framtiden: regeringen strävar efter att stoppa förlusten av biologisk mångfald genom samarbete och gör de positiva konsekvenserna för naturmiljön till en exportprodukt”, tillade statsministern.

Finland har anslutit sig till Tysklands initiativ om en klimatklubb, som är ett mellanstatligt forum för koldioxidneutralitet. Klubben har 36 länder som medlemmar. Statsminister Orpo deltog i lanseringen av initiativet på fredagen. Klimatklubben är ett systernätverk till finansministrarnas klimatkoalition som grundades av Finland 2018. Dessa initiativ kompletterar varandra och är centrala nätverk för att stödja beslutsfattarna i uppnåendet av klimatmålen.

Ungdomsdelegaterna Akseli Rouvari och Hanna Höijer överlämnade till statsministern ett gemensamt uttalande som beretts vid de ungas klimattoppmöte den 18 november. Statsminister Orpo tackade för arbetet vid de ungas klimattoppmöte och bekräftade regeringens åtagande att vidta konkreta åtgärder för att uppnå ambitiösa klimatpolitiska mål.

FN:s klimatkonferens COP28 hålls i Dubai från den 30 november till den 12 december. Teman är minskning av utsläppen, anpassning till klimatförändringarna och finansiering, i synnerhet sådana finansieringsarrangemang som gäller klimatskador. Vid konferensen avslutas också den globala översynen av Parisavtalet (Global Stocktake), som utvärderar hur framgångsrikt avtalet har genomförts och om åtgärderna har varit tillräckliga. Vid sidan av de egentliga förhandlingarna samlar COP28 ett stort antal deltagare för att diskutera klimatförändringarnas konsekvenser och de ekonomiska möjligheterna med en ren omställning.

Ytterligare information: Marja Koskela, statsministerns diplomatiska rådgivare, tfn 0295 160 978, Mikko Martikkala, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 16001, och Päivi Paasikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040547 6279

Mer om ämnet