Hoppa till innehåll

Orpos regering tillsatte sju ministerarbetsgrupper

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 14.7.2023 11.33 | Publicerad på svenska 14.7.2023 kl. 11.43
Pressmeddelande

Statsrådet tillsatte ministerarbetsgrupperna för statsminister Petteri Orpos regering vid sitt allmänna sammanträde fredagen den 14 juli. Ministerarbetsgrupper tillsattes för frågor kring ett hållbart välfärdssamhälle, sysselsättning och företagande samt ren energi, miljö och försörjningsberedskap. Dessutom tillsattes ministerarbetsgrupper som arbetar för inre säkerhet och rättsvård, barn, unga och familjer, en fysiskt aktiv livsstil och funktionsförmåga samt samhällsförnyelse.

Ministerarbetsgruppernas sammansättning

Ministerarbetsgruppen för ett hållbart välfärdssamhälle styr genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller att säkerställa ett fungerande och hållbart välfärdssamhälle.

Sammansättning

social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso, ordförande
kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen, vice ordförande
Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz
jord- och skogsbruksminister Sari Essayah
minister för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen
inrikesminister Mari Rantanen

Ministerarbetsgruppen för sysselsättning och företagande styr genomförandet av regeringsprogrammet i fråga om reformen av den sociala tryggheten, internationell rekrytering, avreglering och främjande av konkurrens, företagande och den byggda miljön.

Sammansättning

arbetsminister Arto Satonen, ordförande
näringsminister Wille Rydman, vice ordförande
idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist
jord- och skogsbruksminister Sari Essayah
minister för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen
miljö- och klimatminister Kai Mykkänen
kommunikationsminister Lulu Ranne
utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio

Ministerarbetsgruppen för ren energi, miljö och försörjningsberedskap styr genomförandet av regeringsprogrammet i fråga om klimat-, miljö- och naturpolitik, ren energi och energiomställning samt tillståndsprocesser för projekt. Dessutom styr ministerarbetsgruppen genomförandet av regeringsprogrammet i fråga om livsmedels- och skogspolitik.

Sammansättning

miljö- och klimatminister Kai Mykkänen, ordförande
jord- och skogsbruksminister Sari Essayah, vice ordförande
Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz
kommunikationsminister Lulu Ranne
näringsminister Wille Rydman
arbetsminister Arto Satonen

Ministerarbetsgruppen för inre säkerhet och rättsvård styr regeringsprogrammets åtgärder i fråga om den inre säkerheten och rättsvården.

Sammansättning

inrikesminister Mari Rantanen, ordförande
justitieminister Leena Meri, vice ordförande
idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist
jord- och skogsbruksminister Sari Essayah
försvarsminister Antti Häkkänen
utrikesminister Elina Valtonen

Ministerarbetsgruppen för barn, unga och familjer styr genomförandet av regeringsprogrammet i fråga om barns och ungas välbefinnande och förebyggande av utslagning.

Sammansättning

undervisningsminister Anna-Maja Henriksson, ordförande
minister för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen, vice ordförande
jord- och skogsbruksminister Sari Essayah
social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso
forsknings- och kulturminister Sari Multala
inrikesminister Mari Rantanen

Ministerarbetsgruppen för en fysiskt aktiv livsstil och funktionsförmåga styr och följer genomförandet av det förvaltningsövergripande programmet för en fysiskt aktiv livsstil och funktionsförmåga. Ministerarbetsgruppen behandlar också andra frågor i regeringsprogrammet som gäller motion och elitidrott.

Sammansättning

forsknings- och kulturminister Sari Multala, ordförande
idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist, vice ordförande
jord- och skogsbruksminister Sari Essayah
försvarsminister Antti Häkkänen
social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso
näringsminister Wille Rydman

Ministerarbetsgruppen för samhällsförnyelse styr genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller utnyttjande av digitalisering, robotisering och artificiell intelligens brett över hela samhället och inom den offentliga förvaltningen. Ministerarbetsgruppen behandlar frågor som gäller utveckling av den offentliga förvaltningen, med undantag för reformen av social- och hälsovårdsförvaltningen.

Sammansättning

kommunikationsminister Lulu Ranne, ordförande
kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen, vice ordförande
Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz
jord- och skogsbruksminister Sari Essayah
miljö- och klimatminister Kai Mykkänen
utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio

Statssekreterarna kan vid behov fungera som ministrarnas ställföreträdare vid ministerarbetsgruppernas möten. Även ministrarnas specialmedarbetare har rätt att närvara vid mötena.

Ytterligare information: Henrik Vuornos, statsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 16001 (statsrådets växel), och Päivi Pietarinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 160 354, statsrådets kansli