Hoppa till innehåll

Jämställdhetsfrågor aktuella även på mors dag – Kandidater till det internationella priset kan fortfarande föreslås

Utgivningsdatum 14.5.2017 10.30
Pressmeddelande 230/2017

Mors dag är en särskilt viktig dag för oss finländare. Dagen har också ett nära samband med vårt hundraåriga lands långa tradition av att främja jämställdhet. På hösten delas för första gången ut ett internationellt jämställdhetspris, International Gender Equality Prize, som har inrättats av Finlands regering. Förslag till pristagare kan lämnas ännu under maj månad.

Syftet med jämställdhetspriset är att främja jämställdhet, stödja den internationella diskussionen om jämställdhet och hedra jubileumsåret för Finlands självständighet. 

- Vi kan vara stolta över vårt jämlika samhälle, där kvinnor även historiskt sett har haft en aktiv roll i arbetslivet och beslutsfattandet. Med hjälp av priset vill vi i fortsättningen stärka uppskattningen av jämställdhet även i andra länder på olika håll i världen, säger statsminister Juha Sipilä.

Statsminister Sipilä offentliggjorde det internationella jämställdhetspriset på internationella kvinnodagen den 8 mars 2017. Priset kan tilldelas en person eller aktör som har främjat jämställdhet mellan könen på ett sätt som är internationellt betydande. I utmärkelsen ingår ett penningpris som pristagaren emellertid inte får för eget bruk. I stället får pristagaren föreslå ett understödsobjekt som stärker kvinnors ställning. Priset delas ut i samarbete med Tammerfors stad.

I år är prissumman 150 000 euro, och den beviljas ur anslagen för utvecklingssamarbete. Pristagaren föreslås av en prisnämnd som utses av statsrådets kansli. I år består prisnämnden av verkställande direktören för Tammerforshuset Paulina Ahokas som ordförande, generalsekreteraren för projektet Finland 100 år Pekka Timonen samt författaren och forskaren Rosa Meriläinen.

Allmänheten såväl i Finland som utomlands har möjlighet att lämna förslag till pristagare för prisnämnden att överväga på webbplats Förslag kan lämnas fram till utgången av maj månad.

Ytterligare information: Anna-Kaisa Heikkinen, statsministerns specialmedarbetare (internationella frågor), tfn 040 748 3867, anna-kaisa.heikkinen(at)vnk.fi . Priset: Paulina Ahokas, ordförande för prisnämnden, verkställande direktör för Tammerforshuset, tfn 040 551 1551, paulina.ahokas(at)tampere-talo.fi . Jämställdhetsfrågor: Tanja Auvinen, chef för social- och hälsovårdsministeriets jämställdhetsenhet, tfn 0295 163 715, tanja.auvinen(at)stm.fi . Finlandsbilden: Petra Theman, chef för utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati, tfn 0295 351 558, petra.theman(at)formin.fi

Finland lyfter fram jämställdhetsfrågor genom ett internationellt jämställdhetspris – SRK:s pressmeddelande 8.3.2017
Internationella jämställdhetsprisets webbplats 
Internationella jämställdhetspriset på Twitter